Grundlärare i fritidshem

180 hp

Tycker du om variation och vill lära och stimulera barn i olika åldrar? Då passar du som grundlärare i fritidshem.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

HT 2023 / Helfart / Nynäshamn

Stängd för sen anmälan

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

HT 2023 / Helfart / Norrköping

Stängd för sen anmälan

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

HT 2023 / Helfart / Nyköping

Stängd för sen anmälan

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

HT 2023 / Helfart / Norrtälje

Stängd för sen anmälan

Här får du arbeta med barn i fritidsverksamhet och skola i åldrarna 6 - 12 år. I ditt praktiskt-estetiska ämne (bild, musik eller idrott) får du behörighet att undervisa på låg- och mellanstadiet samtidigt som du före och efter skoldagen undervisar i fritidshem

Det bästa av två världar

Utbildningen passar dig som ser elevers utveckling i det större perspektivet, där skola och fritidshem samverkar. Eftersom du arbetar i båda verksamheterna får du en variationsrik arbetssituation, där elevens perspektiv och intressen är i fokus. 

I början av utbildningen läser du kurser i fritidspedagogik samt lärande och utveckling. Fritidshemmets och skolans roll i samhället behandlas och du får kunskap om elevers sociala samspel, lek, utomhuspedagogik, kommunikation och fritid. Du väljer också musik, bild eller idrott som blir ditt undervisningsämne i skolan.   

Under senare delen av utbildningen fördjupar du dig vetenskapligt och praktiskt i ditt huvudämne och dina pedagogiska studier. Du avslutar utbildningen med att skriva ett examensarbete där du knyter ihop utbildningens delar och väljer att fördjupa dig inom ett egenvalt område.   

Föreläsningar och seminarier sänds via videolänk från utbildningen i Norrköping till de andra orterna. Du ingår i en studiegrupp med andra studenter på din studieort. För studenterna på decentraliserade orter förläggs några träffar varje termin i Norrköping. Om du väljer idrott är de kurserna till stora delar förlagda till Linköping, vilket även innebär resor dit. 

Praktik under hela utbildningen och internationellt utbyte

Under hela utbildningen varvas teori och praktik. Du gör bland annat 20 veckors praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den gör dig redo för ditt framtida uppdrag som lärare.

VFU-veckor har du kontinuerligt under hela din utbildning. Linköpings universitet placerar studenter på VFU på utvalda skolor i Östergötland, delar av Småland och Södermanland samt de orter där decentraliserad utbildning genomförs.

På Linköpings universitet finns möjlighet till utlandsstudier genom att du antingen läser kurser eller gör VFU utomlands. Om du väljer något av dessa alternativ, har du möjlighet att få en global profil i din examen.

Det här läser du

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Global profil

Att göra en del av utbildningen i ett annat land ger dig möjlighet att möta andra kulturer och få ökad kunskap om internationella förhållanden, samtidigt som du förbereder dig för din kommande lärarroll. Vi erbjuder både kortare och längre utbytesalternativ där du både kan studera och praktisera utomlands. Som lärare kommer du möta världen i klassrummet och ta världen in i klassrummet – är du beredd? 

Som första lärarutbildning i Sverige erbjuder Linköpings universitet en så kallad Global profil på lärarexamen. Global profil synliggör studenters internationella aktiviteter och moment i examen, dels genom en skrivning i examen och dels genom ett intyg från programansvarig.

Karriär och framtid

Efter utbildningen blir du formellt grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Du har möjlighet att undervisa upp till årskurs sex i det praktiskt/estetiska ämne du valt att studera på universitetet, det vill säga bild, musik eller idrott.

Röster om programmet

Lokala campus

Studentlivet