Uppskattar du variation och vill inspirera och främja lärandet hos elever i olika åldrar? Ser du det som en viktig uppgift att skapa en trivsam och trygg miljö i skolan, där barnen också får en meningsfull fritid? Då passar du som grundlärare i fritidshem.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

HT 2024 / Helfart / Norrköping

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

HT 2024 / Helfart / Nynäshamn

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

HT 2024 / Helfart / Norrtälje

Som grundlärare i fritidshem arbetar du med elever i åldrarna 6–12 år inom fritidshemmet och skolan. Du stödjer elevernas lärande före och efter skoldagen. Du kan undervisa i bild, musik eller idrott på låg- och mellanstadiet. Utbildningen tar 3 år och efter examen hjälper du eleverna med deras sociala relationer och identitetsutveckling, vilket påverkar deras kunskaps- och sociala fram steg. Du kompletterar elevernas utbildning i fri tidshemmet och främjar meningsfull fritid och hållbara relationer.

Det bästa av två världar 

Utbildningen passar dig som ser elevers utveckling i det större perspektivet, där skola och fritidshem samverkar. Eftersom du arbetar i båda verksamheterna får du en variationsrik arbetssituation, där elevens perspektiv och intressen är i fokus.

I början av utbildningen läser du kurser i fritidspedagogik samt lärande och utveckling. Fritidshemmets och skolans roll i samhället behandlas och du får kunskap om elevers sociala samspel, lek, utomhuspedagogik, kommunikation och fritid. Du väljer också musik, bild eller idrott som blir ditt undervisningsämne i skolan. Under senare delen av utbildningen fördjupar du dig vetenskapligt och praktiskt i ditt huvudämne och dina pedagogiska studier. Du avslutar utbildningen med att skriva ett examensarbete där du knyter ihop utbildningens delar och väljer att fördjupa dig inom ett egenvalt område. 

Välj mellan tre studieorter

Programmet erbjuds på tre orter och du deltar i en studiegrupp tillsammans med andra studenter på din studieort. Föreläsningar och seminarier äger rum på respektive campus men sänds via videolänk från Norrköping. För de som läser decentraliserat ingår några moment per termin i Norrköping. Praktisk-estetiska kurser inkluderar delar och moment i Norrköping eller Linköping (idrott), vilket kan innebära extra resor.

Praktik under hela utbildningen 

Du har nära kontakt med fritidshemmens verksamhet och gör 20 veckors praktik, verksamhets förlagd utbildning (VFU) på skolor. Vi placerar studenter på VFU i Östergötland, Småland, Södermanland samt orter där decentraliserad utbildning genomförs. 

Vidga dina vyer - utforska global profil

Vill du utforska världen? Genom att studera utomlands eller genomföra delar av VFU utomlands kan du få en global profil i din examen.

Det här läser du

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Utlandsstudier inom programmet

Karriär och framtid

Efter utbildningen blir du formellt grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Du har möjlighet att undervisa upp till årskurs sex i det praktiskt/estetiska ämne du valt att studera på universitetet, det vill säga bild, musik eller idrott.

Röster om programmet

Studentlivet