Grundlärare i fritidshem, 180 hp

Som grundlärare i fritidshem får du det bästa av två världar – du är lärare i fritidshem och skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur och i skolan undervisar du i musik, bild eller idrott.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

HT 2020, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

HT 2020, Helfart, Nyköping

Stängd för sen anmälan

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

HT 2020, Helfart, Västervik

Stängd för sen anmälan

Du utbildas för att möta elever mellan 6 och 12 år före, efter och under skoldagen. Utbildningen varar i tre år och som färdig lärare har du undervisning i ditt praktiskt-estetiska ämne (bild, musik eller idrott) under förmiddagen på skolan och under eftermiddagen är du lärare på fritidshemmet.

Utbildningens innehåll och utlandsmöjligheter

Den första terminen får du en grundläggande förståelse för yrket genom kurser som till exempel lärande, utveckling och om fritidshemmets och skolans roll i samhället. Under termin två och tre lär du dig mer om fritidshemmets funktion, liksom om barns sociala samspel, lek, utomhuspedagogik, kommunikation och fritid. Du väljer också musik, bild eller idrott som blir ditt undervisningsämne i skolan.

Under de sista terminerna fördjupar du dig både vetenskapligt och praktiskt. Du fortsätter också att studera musik, bild eller idrott och läser kurser om bland annat mobbning, specialpedagogik och barns kulturskapande och estetiska lärprocesser. Du avslutar utbildningen med att göra ett examensarbete.

Om du väljer att läsa utbildningen i Västervik eller Nyköping genomförs den via videokonferens. Föreläsningar och seminarier sänds från utbildningen i Norrköping och du ingår i en studiegrupp med andra studenter på din studieort. Några träffar kan komma att förläggas i Norrköping.

För den som vill finns möjligheter till internationellt utbyte under studietiden, till exempel genom att läsa kurser eller göra VFU utomlands. 

Praktik under hela utbildningen

Under hela utbildningen har du nära kontakt med skola och fritidshem bland annat genom din praktik, så kallade verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). Den gör dig redo för ditt framtida uppdrag som lärare. Placeringar under VFU kan förekomma i hela Östergötland samt delar av Småland och Södermanland.

Det här läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen blir du formellt grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Du har möjlighet att undervisa upp till årskurs sex i det praktiskt/estetiska ämne du valt att studera på universitetet, det vill säga bild, musik eller idrott.

Röster om programmet
Visa/dölj innehåll

Artiklar
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll