:

Grundlärare i fritidshem, 180 hp

Tycker du om variation och vill lära och stimulera barn i olika åldrar? Då passar du som grundlärare i fritidshem.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

HT 2022, Helfart, Nyköping

Stängd för sen anmälan

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

HT 2022, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

HT 2022, Helfart, Västervik

Stängd för sen anmälan

Här får du arbeta med barn i fritidsverksamhet och skola i åldrarna 6 - 12 år. I ditt praktiskt-estetiska ämne (bild, musik eller idrott) får du behörighet att undervisa på låg- och mellanstadiet samtidigt som du före och efter skoldagen undervisar i fritidshem

Det bästa av två världar

Utbildningen passar dig som ser barns utveckling i det större perspektivet, där skola och fritidshem samverkar. Eftersom du arbetar i båda verksamheterna får du en variationsrik arbetssituation, där elevens perspektiv och intressen är i fokus. I början av utbildningen läser du kurser i fritidspedagogik samt lärande och utveckling. Fritidshemmets och skolans roll i samhället behandlas och du får kunskap om barns sociala samspel, lek, utomhuspedagogik, kommunikation och fritid. Du väljer också musik, bild eller idrott som blir ditt undervisningsämne i skolan. Under senare delen av utbildningen fördjupar du dig vetenskapligt och praktiskt i ditt huvudämne och dina pedagogiska studier. Specialpedagogik, kulturskapande, estetiska lärprocesser och konflikthantering behandlas. Du avslutar utbildningen med att göra ett examensarbete där du knyter ihop utbildningens delar och väljer att fördjupa dig inom ett egenvalt område. 

Programmet ges på tre orter: Norrköping, Västervik och Nyköping. Föreläsningar och seminarier sänds via videolänk från utbildningen i Norrköping till de andra orterna. Du ingår i en studiegrupp med andra studenter på din studieort. För studenterna i Nyköping och Västervik förläggs några träffar varje termin i Norrköping.

Praktik under hela utbildningen och internationellt utbyte

Under hela utbildningen varvas teori och praktik. Du gör bland annat 20 veckors praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den gör dig redo för ditt framtida uppdrag som lärare.

VFU-veckor har du kontinuerligt under hela din utbildning. Linköpings universitet placerar studenter på VFU på utvalda skolor i Östergötland och i delar av Småland och Södermanland.

På Linköpings universitet finns möjlighet till utlandsstudier genom att du antingen läser kurser eller gör VFU utomlands. Om du väljer något av dessa alternativ, har du möjlighet att få en global profil i din examen.

Det här läser du Visa/dölj innehåll

Meritvärde Visa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Global profil Visa/dölj innehåll

Att göra en del av utbildningen i ett annat land ger dig möjlighet att möta andra kulturer och få ökad kunskap om internationella förhållanden, samtidigt som du förbereder dig för din kommande lärarroll. Vi erbjuder både kortare och längre utbytesalternativ där du både kan studera och praktisera utomlands. Som lärare kommer du möta världen i klassrummet och ta världen in i klassrummet – är du beredd? 

Som första lärarutbildning i Sverige erbjuder Linköpings universitet en så kallad Global profil på lärarexamen. Global profil synliggör studenters internationella aktiviteter och moment i examen, dels genom en skrivning i examen och dels genom ett intyg från programansvarig.

Läs mer om utlandsmöjligheter och global profil vid lärarutbildningarna

Karriär och framtid Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen blir du formellt grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Du har möjlighet att undervisa upp till årskurs sex i det praktiskt/estetiska ämne du valt att studera på universitetet, det vill säga bild, musik eller idrott.

Lokala campus Visa/dölj innehåll

Röster om programmet Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet Visa/dölj innehåll

Studentlivet Visa/dölj innehåll