Grundlärare i fritidshem, 180 hp

Fritidslärare ritar på asfalt tillsammans med två barn på en lekplats

Som grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem får du det bästa av två världar – du är lärare i fritidshem och skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur och i skolan undervisar du i musik, bild eller idrott.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

HT 2019, Heltid 100%, Norrköping

Inte öppen för anmälan

Du utbildas för att möta elever mellan 6 och 12 år före, efter och under skoldagen. Som färdig lärare har du undervisning i ditt praktiskt-estetiska ämne (bild, musik eller idrott) under förmiddagen på skolan och under eftermiddagen är du lärare på fritidshemmet. Du sätter elevernas sociala utveckling i fokus, och du ser och förstår dem och de olika sammanhang de finns i. Som en bra lärare kan du stödja eleverna och guida dem ut i det samhälle som är, och allt mer ska bli, deras.

En social och pedagogisk miljö

Utbildningen varar i tre år. Den första terminen får du en grundläggande förståelse för yrkets förutsättningar genom kurser inom det utbildningsvetenskapliga området. Här läser du exempelvis om lärande, utveckling och om fritidshemmets och skolans roll i samhället. Termin två och tre är inriktad på studier inom det fritidspedagogiska området där du bland annat lär dig mer om fritidshemmets funktion, liksom om barns sociala samspel, lek, utomhuspedagogik, kommunikation och fritid. Du väljer också musik, bild eller idrott som blir ditt undervisningsämne i skolan. De sista tre terminerna innebär både en vetenskaplig och praktisk fördjupning. Du fortsätter att studera ditt valda ämne och läser fler utbildningsvetenskapliga kurser, bland annat om mobbning, specialpedagogik och barns kulturskapande och estetiska lärprocesser. Du avslutar utbildningen med att göra ett examensarbete.

För den som vill finns möjligheter till internationellt utbyte under studietiden, till exempel genom att läsa kurser eller göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU)utomlands. 

Praktik under hela utbildningen

Under hela utbildningen har du nära kontakt med skola och fritidshem bland annat genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). Det gör dig redo för ditt framtida uppdrag som lärare. Placeringar under den verksamhetsförlagda utbildningen kan förekomma i hela Östergötland samt delar av Småland och Södermanland.

Det här läser du

Meritvärde

Efter utbildningen

Efter utbildningen blir du formellt grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Du har möjlighet att undervisa upp till årskurs sex i det praktiskt/estetiska ämne du valt att studera på universitetet, det vill säga bild, musik eller idrott.

Artiklar om grundlärarutbildningarna

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt