Fotografi av Stefan Ljunggren

Stefan Ljunggren

Adjungerad universitetslektor

Min forskning handlar om exponeringar inom arbetsmiljö samt utemiljö och deras relation till olika hälsoutfall samt biomarkörer. Detta inkluderar hur partiklar samt miljögifter påverkar proteinuttryck i blod och vävnader.

Min forskning

Hur påverkar dammpartiklar och miljögifter våra kroppar?

Genom livet utsätts vi människor för en mängd olika dammpartiklar och kemikalier som kan vara skadliga för oss. Detta kan ske på arbetsplatser men vi påverkas även av omgivningsmiljön. Min forskning handlar om att undersöka olika typer av potentiellt skadliga dammpartiklar och kemikalier och vad detta kan ge för effekter i människor. I arbetsmiljön inkluderar detta olika branscher så som svetsning eller industrier med 3D-skrivare där det kan finnas mycket dammpartiklar som kan vara skadligt för de som arbetar i dessa miljöer.

I utomhusmiljön studerar jag sådana föroreningar som oavsiktligt frisläppts men som på grund av att de inte bryts ner ansamlas i miljön, djur och människor och där vi försöker undersöka om de är skadliga i de halter som hittas i dagens läge.                           

Om mig

Undervisning

  • Jag undervisar på Läkarprogrammet vid den Medicinska fakulteten
  • Jag undervisar även inom Miljövetenskap vid den Filosofiska fakulteten                                       

Publikationer

2024

Zheshun Jiang, Linda Schenk, Eva Assarsson, Maria Albin, Helen Bertilsson, Eva Dock, Jessika Hagberg, Lovisa E. Karlsson, Pete Kines, Annette M. Krais, Stefan Ljunggren, Thomas Lundh, Lars Modig, Rickie Moller, Daniela Pineda, Niklas Ricklund, Anne T. Saber, Tobias Storsjo, Evana Taher Amir, Hakan Tinnerberg, Martin Tondel, Ulla Vogel, Pernilla Wiebert, Karin Broberg, Malin Engfeldt (2024) Hexavalent chromium still a concern in Sweden - Evidence from a cross-sectional study within the SafeChrom project International journal of hygiene and environmental health (Print), Vol. 256, Artikel 114298 Vidare till DOI

2023

Hanna L. Karlsson, N. V. Srikanth Vallabani, Xuying Wang, Maria Assenhöj, Stefan Ljunggren, Helen Karlsson, Inger Odnevall (2023) Health hazards of particles in additive manufacturing: a cross-disciplinary study on reactivity, toxicity and occupational exposure to two nickel-based alloys Scientific Reports, Vol. 13, Artikel 20846 Vidare till DOI
Stina Alriksson, Elin Voxberg, Helen Karlsson, Stefan Ljunggren, Anna Augustsson (2023) Temporal risk assessment-20th century Pb emissions to air and exposure via inhalation in the Swedish glass district Science of the Total Environment, Vol. 858, Artikel 159843 Vidare till DOI
Maria Assenhöj, Ann-Charlotte Almstrand, Spela Kokelj, Stefan Ljunggren, Anna-Carin Olin, Helen Karlsson (2023) Occupational exposure and health surveys at metal additive manufacturing facilities Frontiers In Public Health, Vol. 11, Artikel 1292420 Vidare till DOI
Ali Reza Nosratabadi, Mats Gustafsson, Karin Loven, Stefan Ljunggren, Ulf Olofsson, Saeed Abbasi, Goran Blomqvist, Helen Karlsson, Anders Ljungman, Flemming R. Cassee, Miriam E. Gerlofs-Nijland, Anders Gudmundsson (2023) Airway contraction and cytokine release in isolated rat lungs induced by wear particles from the road and tire interface and road vehicle brakes Inhalation Toxicology, Artikel 2289018 Vidare till DOI

Organisation