Fotografi av Stefan Ljunggren

Stefan Ljunggren

Adjungerad universitetslektor

Min forskning handlar om exponeringar inom arbetsmiljö samt utemiljö och deras relation till olika hälsoutfall samt biomarkörer. Detta inkluderar hur partiklar samt miljögifter påverkar proteinuttryck i blod och vävnader.

Min forskning

Hur påverkar dammpartiklar och miljögifter våra kroppar?

Genom livet utsätts vi människor för en mängd olika dammpartiklar och kemikalier som kan vara skadliga för oss. Detta kan ske på arbetsplatser men vi påverkas även av omgivningsmiljön. Min forskning handlar om att undersöka olika typer av potentiellt skadliga dammpartiklar och kemikalier och vad detta kan ge för effekter i människor.I arbetsmiljön inkluderar detta olika branscher så som svetsning eller industrier med 3D-skrivare där det kan finnas mycket dammpartiklar som kan vara skadligt för de som arbetar i dessa miljöer.

I utomhusmiljön studerar jag sådana föroreningar som oavsiktligt frisläppts men som på grund av att de inte bryts ner ansamlas i miljön, djur och människor och där vi försöker undersöka om de är skadliga i de halter som hittas i dagens läge.                           

Om mig

Undervisning

  • Jag undervisar på Läkarprogrammet vid den Medicinska fakulteten
  • Jag undervisar även inom Miljövetenskap vid den Filosofiska fakulteten                                       

Publikationer

2023

2022

2021

Organisation