Läkemedelsutveckling och cancerfarmakologi

Min forskargrupp arbetar inom området läkemedelsutveckling och cancerfarmakologi. Vårt mål är att identifiera cancerläkemedel med nya verkningsmekanismer och att försöka utveckla läkemedelskandidater mot klinisk användning.

CV

 • Med dr 1982 (Karolinska Institutet)
 • Docent 1988 (Uppsala Universitet)
 • Docent 1989 (Karolinska Institutet)
 • Adj professor 1999 (Karolinska Institutet)
 • Professor 2014 (Linköpings universitet)

Undervisning

 • Läkarprogrammet
 • Teknisk biologi
 • Masternivå

Uppdrag

 • Cancerfondens prioriteringskommitté för kliniska cancerforskartjänster
 • Styrelseledamot Vivolux AB
 • Styrelseledamot VLBio AB

Senaste publikationer

2018

Paola Perego, Georg Hempel, Stig Linder, Tracey D. Bradshaw, Annette K. Larsen, Godefridus J. Peters, Roger M. Phillips

Cellular pharmacology studies of anticancer agents: recommendations from the EORTC-PAMM group

Ingår i Cancer Chemotherapy and Pharmacology

Artikel, forskningsöversikt

William C. Stafford, Xiaoxiao Peng, Maria Hagg Olofsson, Xiaonan Zhang, Diane K. Luci, Li Lu, Qing Cheng, Lionel Tresaugues, Thomas S. Dexheimer, Nathan P. Coussens, Martin Augsten, Hanna-Stina Martinsson Ahlzen, Owe Orwar, Arne Ostman, Sharon Stone-Elander, David J. Maloney, Ajit Jadhav, Anton Simeonov, Stig Linder, Elias S. J. Arner

Irreversible inhibition of cytosolic thioredoxin reductase 1 as a mechanistic basis for anticancer therapy

Ingår i Science Translational Medicine

Artikel i tidskrift

Paola Pellegrini, Jason T. Serviss, Thomas Lundback, Nicolo Bancaro, Magdalena Mazurkiewicz, Iryna Kolosenko, Di Yu, Martin Haraldsson, Padraig D´arcy, Stig Linder, Angelo De Milito

A drug screening assay on cancer cells chronically adapted to acidosis

Ingår i Cancer Cell International

Artikel i tidskrift

2017

Ran Ma, Govindasamy-Muralidharan Karthik, John Lovrot, Felix Haglund, Gustaf Rosin, Anne Katchy, Xiaonan Zhang, Lisa Viberg, Jan Frisell, Cecilia Williams, Stig Linder, Irma Fredriksson, Johan Hartman

Estrogen Receptor beta as a Therapeutic Target in Breast Cancer Stem Cells

Ingår i Journal of the National Cancer Institute

Artikel i tidskrift

Magdalena Mazurkiewicz, Ellin-Kristina Hillert, Xin Wang, Paola Pellegrini, Maria Hägg Olofsson, Karthik Selvaraj, Padraig D´arcy, Stig Linder

Acute lymphoblastic leukemia cells are sensitive to disturbances in protein homeostasis induced by proteasome deubiquitinase inhibition

Ingår i OncoTarget

Artikel i tidskrift

Tidigare publikationer

Forskargrupp

Forskningsområde

Organisation

Forskning