Läkemedelsutveckling och cancerfarmakologi

Min forskargrupp arbetar inom området läkemedelsutveckling och cancerfarmakologi. Vårt mål är att identifiera cancerläkemedel med nya verkningsmekanismer och att försöka utveckla läkemedelskandidater mot klinisk användning.

CV

 • Med dr 1982 (Karolinska Institutet)
 • Docent 1988 (Uppsala Universitet)
 • Docent 1989 (Karolinska Institutet)
 • Adj professor 1999 (Karolinska Institutet)
 • Professor 2014 (Linköpings universitet)

Undervisning

 • Läkarprogrammet
 • Teknisk biologi
 • Masternivå

Uppdrag

 • Cancerfondens prioriteringskommitté för kliniska cancerforskartjänster
 • Styrelseledamot Vivolux AB
 • Styrelseledamot VLBio AB

Senaste publikationer

2018

William C. Stafford, Xiaoxiao Peng, Maria Hagg Olofsson, Xiaonan Zhang, Diane K. Luci, Li Lu, Qing Cheng, Lionel Tresaugues, Thomas S. Dexheimer, Nathan P. Coussens, Martin Augsten, Hanna-Stina Martinsson Ahlzen, Owe Orwar, Arne Ostman, Sharon Stone-Elander, David J. Maloney, Ajit Jadhav, Anton Simeonov, Stig Linder, Elias S. J. Arner

Irreversible inhibition of cytosolic thioredoxin reductase 1 as a mechanistic basis for anticancer therapy

Ingår i Science Translational Medicine

Artikel i tidskrift

Paola Perego, Georg Hempel, Stig Linder, Tracey D. Bradshaw, Annette K. Larsen, Godefridus J. Peters, Roger M. Phillips

Cellular pharmacology studies of anticancer agents: recommendations from the EORTC-PAMM group

Ingår i Cancer Chemotherapy and Pharmacology

Artikel, forskningsöversikt

2017

Xiaonan Zhang, Arjan Mofers, Per Hydbring, Maria Hagg Olofsson, Jing Guo, Stig Linder, Padraig D´arcy

MYC is downregulated by a mitochondrial checkpoint mechanism

Ingår i OncoTarget

Artikel i tidskrift

Arjan Mofers, Paola Pellegrini, Stig Linder, Padraig D´arcy

Proteasome-associated deubiquitinases and cancer

Ingår i Cancer Metastasis Review

Artikel, forskningsöversikt

Magdalena Mazurkiewicz, Ellin-Kristina Hillert, Xin Wang, Paola Pellegrini, Maria Hägg Olofsson, Karthik Selvaraj, Padraig D´arcy, Stig Linder

Acute lymphoblastic leukemia cells are sensitive to disturbances in protein homeostasis induced by proteasome deubiquitinase inhibition

Ingår i OncoTarget

Artikel i tidskrift

Tidigare publikationer

Forskargrupp

Forskningsområde

Organisation

Forskning