Fotografi av Stig Linder

Stig Linder

Min forskning handlar om läkemedelsutveckling och cancerfarmakologi. 

Läkemedelsutveckling och cancerfarmakologi

Min forskargrupp arbetar inom området läkemedelsutveckling och cancerfarmakologi. Vårt mål är att identifiera cancerläkemedel med nya verkningsmekanismer och att försöka utveckla läkemedelskandidater mot klinisk användning.

Forskning

CV

 • Med dr 1982 (Karolinska Institutet)
 • Docent 1988 (Uppsala Universitet)
 • Docent 1989 (Karolinska Institutet)
 • Adj professor 1999 (Karolinska Institutet)
 • Professor 2014 (Linköpings universitet)

Undervisning

 • Läkarprogrammet
 • Teknisk biologi
 • Masternivå

Uppdrag

 • Cancerfondens prioriteringskommitté för kliniska cancerforskartjänster
 • Styrelseledamot Vivolux AB
 • Styrelseledamot VLBio AB

Senaste publikationer

2024

Gabriel Lindahl, Sebastian Fjellander, Karthik Selvaraj, Malin Vildeval, Zaheer Ali, Rusul Almter, Anna Erkstam, Gabriela Vazquez Rodriguez, Annelie Abrahamsson, Asa Rydmark Kersley, Anna Fahlgren, Preben Kjölhede, Stig Linder, Charlotta Dabrosin, Lasse Jensen (2024) Zebrafish tumour xenograft models: a prognostic approach to epithelial ovarian cancer npj Precision Oncology, Vol. 8, Artikel 53 Vidare till DOI

2023

Maria Ligia Sousa, Marco Preto, Vitor Vasconcelos, Stig Linder, Ralph Urbatzka (2023) Correction: Antiproliferative effects of the natural oxadiazine Nocuolin A are associated with impairment of mitochondrial oxidative phosphorylation (vol 9, 224, 2029) Frontiers in Oncology, Vol. 13, Artikel 1228436 Vidare till DOI

2022

Cristina Corno, Padraig D´arcy, Marina Bagnoli, Biagio Paolini, Matteo Costantino, Nives Carenini, Elisabetta Corna, Paola Alberti, Delia Mezzanzanica, Diego Colombo, Stig Linder, Noemi Arrighetti, Paola Perego (2022) The deubiquitinase USP8 regulates ovarian cancer cell response to cisplatin by suppressing apoptosis Frontiers in Cell and Developmental Biology, Vol. 10, Artikel 1055067 Vidare till DOI
Johannes Gubat, Karthik Selvaraju, Linda Sjöstrand, Dhananjay Kumar Singh, Maria V Turkina, Bernhard Schmierer, Pierre Sabatier, Roman A. Zubarev, Stig Linder, Pádraig D´arcy (2022) Comprehensive Target Screening and Cellular Profiling of the Cancer-Active Compound b-AP15 Indicate Abrogation of Protein Homeostasis and Organelle Dysfunction as the Primary Mechanism of Action Frontiers in Oncology, Vol. 12, Artikel 852980 Vidare till DOI
Diego Colombo, Laura Gatti, Linda Sjöstrand, Nives Carenini, Matteo Costantino, Elisabetta Corna, Noemi Arrighetti, Marco Zuccolo, Michelandrea De Cesare, Stig Linder, Padraig D´arcy, Paola Perego (2022) Caffeic acid phenethyl ester targets ubiquitin-specific protease 8 and synergizes with cisplatin in endometrioid ovarian carcinoma cells Biochemical Pharmacology, Vol. 197, Artikel 114900 Vidare till DOI

Tidigare publikationer

Forskargrupp

Forskningsområde