Läkemedelsutveckling och cancerfarmakologi

Min forskargrupp arbetar inom området läkemedelsutveckling och cancerfarmakologi. Vårt mål är att identifiera cancerläkemedel med nya verkningsmekanismer och att försöka utveckla läkemedelskandidater mot klinisk användning.

CV

 • Med dr 1982 (Karolinska Institutet)
 • Docent 1988 (Uppsala Universitet)
 • Docent 1989 (Karolinska Institutet)
 • Adj professor 1999 (Karolinska Institutet)
 • Professor 2014 (Linköpings universitet)

Undervisning

 • Läkarprogrammet
 • Teknisk biologi
 • Masternivå

Uppdrag

 • Cancerfondens prioriteringskommitté för kliniska cancerforskartjänster
 • Styrelseledamot Vivolux AB
 • Styrelseledamot VLBio AB

Senaste publikationer

2018

William C. Stafford, Xiaoxiao Peng, Maria Hagg Olofsson, Xiaonan Zhang, Diane K. Luci, Li Lu, Qing Cheng, Lionel Tresaugues, Thomas S. Dexheimer, Nathan P. Coussens, Martin Augsten, Hanna-Stina Martinsson Ahlzen, Owe Orwar, Arne Ostman, Sharon Stone-Elander, David J. Maloney, Ajit Jadhav, Anton Simeonov, Stig Linder, Elias S. J. Arner (2018) Irreversible inhibition of cytosolic thioredoxin reductase 1 as a mechanistic basis for anticancer therapy Science Translational Medicine , Vol. 10 Vidare till DOI

2017

Tidigare publikationer

Forskargrupp

Forskningsområde

Organisation

Forskning