Fotografi av Susan Gollenia

Susan Gollenia

Kommunikatör

Jag är kommunikatör vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)..

Jag är formellt anställd som kommunikatör vid Kommunikations- och marknadsavdelningen (KOM) men arbetar på Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL).

I mitt arbete på IBL är mitt främsta fokus på webbkommunikation och jag ansvarar för att skapa och uppdatera IBL:s externa och interna webbsidor.

Jag fungerar som stöd för IBL:s medarbetare i kommunikationsfrågor och jobbar för att tillgängliggöra den forskning och utbildning som ryms inom institutionen.
Hör gärna av dig med frågor och funderingar om kommunikation!

Aktuellt

Mina arbetsplatser