Utställningen "Bilden och berättelsen - lärande genom serietidningar och populärkultur" visas i Studenthuset på Campus Valla med start den 3 maj 2024. Utställningen är en samling av forskningsprojekt som handlar om populärkultur i olika lärandemiljöer, från lågstadiet till gymnasiet, både skola och fritidshem. 

Seriestrips. 

Populärkulturen omger oss dagligen i form av musik, böcker, tidningar, film, tv och annat. Ur ett perspektiv är populärkulturen en avspegling av vår nutid, vår kultur, vårt samhälle, vår människosyn, samtidigt som populärkulturen också är med och skapar vår nutid genom att skilda människors livs historier, genom att väcka känslor och inspirera. Tänk själv på din favoritmusik, dina favoritfilm eller något annat - ibland kan dessa inspirera oss till att göra saker, såväl som att lära oss om andra människors liv.

Forskning om populärkultur i lärandemiljöer

Vill du lära dig mer om serier?

En tecknad bild av en kvinna som håller en serietidning i handen.
Man_Half-tube

Trikåklädda hjältar, arga ankor och ensamma mammor - läsa och lära i seriernas värld

Kursen är en introduktion till serier och innehåller både teori och praktik. Den innehåller även ett didaktiskt moment som visar hur serier kan användas i undervisningen. Du läser kursen på halvfart och på distans.

Relaterad information

Kontakt

Organisation