Presentation

Dr Tatiana Polishchuk fick sin doktorsexamen  i datavetenskap från Helsingfors universitet 2013 och en MSc i tillämpad matematik och statistik från State University of New York i Stony Brook, USA 2007.

Hon kom till Institutionen för teknik och datavetenskap ITN vid Linköpings universitet 2016 som postdoktor-forskare. Hennes forskningsintressen omfattar nätverksoptimering och resursoptimering på flygplatser.

Kurser

TNSL24  TNK103

Publikationer, Projekt, CV och mer information

Personlig hemsida


Publikationer

2023

2022

Projekt

Relaterad information