Fotografi av Teresa Nordin

Teresa Nordin

Biträdande universitetslektor

Jag jobbar med anatomisk utvärdering av djup hjärnstimulering (DBS). Detta kan göras med hjälp av olika datorsimuleringar och beräkningar med slutgiltiga målet att förbättra den kirurgiska placeringen av DBS elektroder.

Anatomisk utvärdering av djup hjärnstimulering

Djup hjärnstimulering (DBS) är en metod som används för att minska symptomen för flertalet motoriska sjukdomar, t.ex. Parkinsons sjukdom.

Genom att kirurgiskt implantera elektroder i de djupa hjärnstrukturerna och kontinuerligt ge svag elektrisk stimulering kan symptom som skakningar försvinna eller lindras till en nivå att dagliga uppgifter blir möjliga att genomföra. För att denna terapi ska vara så effektiv som möjligt är placeringen av elektroderna mycket viktig. Val av placering och nivå på stimulering beror på symptombilden för varje specifik patient, men det finns en stor spridning av effekten. För att förstå denna spridning använder vi olika metoder för anatomisk utvärdering, statistiska kartor och rekonstruktion av nervbanor (traktografi).

Statistiska kartor kan skapas utifrån en grupp av patienter med varierande klinisk effekt. Med hjälp av finita elementmetoden (FEM) kan det elektriska fältet runt patienternas elektroder simuleras. Kombinationen av elektrisk fältstyrka, anatomisk position och klinisk förbättring används för att skapa kartor och utröna vilka områden som står för bättre klinisk effekt och om det finns områden där effekten är sämre eller där man stöter på biverkningar.

Traktografi är en metod som använder diffusionsviktad magnetisk resonansavbildning (dMRI) för att rekonstruera nervbanor. Genom att kombinera FEM-simulering med rekonstruktion av specifika nervbanor är det möjligt att utvärdera vilken påverkan stimuleringen har på en specifik nervbana. När det finns evidens för att en nervbana är av vikt för kliniska effekten kan traktografi användas kliniskt för planering av målområde innan en operation. 

Kontakta mig

Telefonnummer: 010-1034327

Publikationer

2023

Teresa Nordin, Patric Blomstedt, Simone Hemm-Ode, Karin Wårdell (2023) How Sample Size Impacts Probabilistic Stimulation Maps in Deep Brain Stimulation Brain Sciences, Vol. 13, Artikel 756 Vidare till DOI
Teresa Nordin (2023) Computational Models in Deep Brain Stimulation: Patient‐Specific Simulations, Tractography, and Group Analysis

2022

Teresa Nordin, Dorian Vogel, Erik Österlund, Johannes Johansson, Patric Blomstedt, Anders Fytagoridis, Simone Hemm-Ode, Karin Wårdell (2022) Probabilistic maps for deep brain stimulation - Impact of methodological differences Brain Stimulation, Vol. 15, s. 1139-1152 Vidare till DOI
Karin Wårdell, Teresa Nordin, Dorian Vogel, Peter Zsigmond, Carl-Fredrik Westin, Marwan Hariz, Simone Hemm-Ode (2022) Deep Brain Stimulation: Emerging Tools for Simulation, Data Analysis, and Visualization Frontiers in Neuroscience, Vol. 16, Artikel 834026 Vidare till DOI
Rasmus Stenmark Persson, Teresa Nordin, Gun-Marie Hariz, Karin Wårdell, Lars Forsgren, Marwan Hariz, Patric Blomstedt (2022) Deep Brain Stimulation of Caudal Zona Incerta for Parkinsons Disease: One-Year Follow-Up and Electric Field Simulations Neuromodulation, Vol. 25, s. 935-944 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Organisation