Neuroteknik

Triptyk för forskningsverksamheten neuroteknik. Får endast användas för neurotekniks webbplats.

Neuroteknik är ett forskningsområde som förenar ingenjörs- och neurovetenskap. Vi fokuserar på utveckling, utvärdering och implementering av nya metoder och instrument inom klinisk neurovetenskap. Vi intresserar oss också för hjärnans mikrocirkulation och hur hjärnan påverkas av elektrisk stimulering. 

Vår forskning är tvärvetenskaplig och sker i gränslandet mellan teknik, neurokirurgi och neurologi inom följande områden:

Djup hjärnstimulering (DBS)

Vi studerar DBS-teknikens mekanismer genom att kombinera datorsimuleringar, fysiologiska mätningar, bildbehandling och kliniska utvärderingar.

Programvara för patient-specifik modellering, simulering och visualisering av det elektriska fältet runt DBS-elektroder har utvecklats. Den används för att öka förståelsen av DBS, vid bland annat Parkinsons sjukdom, essentiell tremor och Tourettes syndrom. Simulering med finita elementmetoden används också för att undersöka olika typer av DBS-elektroder. 

Optisk navigering vid neurokirurgisk operation

Laser Dopplertekniken (LDF) och reflektionsspektroskopi (DRS) har anpassats för användning under stereotaktisk neurokirurgi. Studier av hjärnans mikrocirkulation och syremättnad är i fokus. Vi arbetar också med att definiera optiska banor för DBS-målen och med utveckling av ett varningssystem för blödningar vid stereotaktisk neurokirurgi. Metoden har använts vid fler än 100 DBS inläggningar. Kunskapen överförs nu till ett system för långtidsmätning inom neurointensivvården.  

Fluorescensteknik för operation av hjärntumörer

Ett system för probmätning av 5-ALA inducerad fluorescens från maligna hjärntumörer har utvecklats av oss. Probtekniken har utvärderats vid mer än 50 operationer, med och utan neurokirurgiskt fluorescensmikroskop. Metoden introduceras nu inom pediatrisk neurokirurgi och vid stereotaktisk biopsi.

Neuronmodeller

Neuronmodellering sker med programvara och fysiska konstruktioner. Programvarumodeller kombineras med simuleringar av DBS för ökad kunskap om den aktiverade vävnadsvolymen och för förståelsen av DBS. PAXON är en fysisk axonmodell utvecklad för test av medicinska elektroder. 

Big data från djup hjärnstimulering ska ge visuellt stöd för hjärnkirurger
Visa/dölj innehåll

Medarbetare & samarbetspartners
Visa/dölj innehåll

Medarbetare

 

Karin Wårdell - Professor

Simone Hemm-Ode - Gästprofessor från  FHNW, Basel

Neda Haj-Hosseini - Universitetslektor

Johannes Johansson - Biträdande Lektor

Malcolm Latorre - Förste forskningsingenjör

Fabiola Alonso - Doktorand

Dorian Vogel - Doktorand

Teresa Nordin - Doktorand

Johan Richter - PhD, konsult. neurokirurg

Nathanael Göransson - Doktorand, neurokirurg

 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Mer än 40 år i gränslandet mellan medicin och teknik
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll