Neuroteknik

Neuroteknik.

Neuroteknik är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som förenar ingenjörs- och neurovetenskap. Forskningen relaterar till djup hjärnstimulering (DBS), neuronavigation, optiska mättekniker, hjärnans mikrocirkulation, neuroimaging och neuronmodeller. Projekten har stark klinisk koppling.

Forskningsgrupper

Forskningsprojekt

Nyheter

Kontaktperson

Medarbetare

Organisation