Forskarskolan Forum Scientium

Gruppbild på Forum Scientium 2021
Forum Scientium 2021

Forum Scientium är ett forskarutbildningsprogram inom naturvetenskap, teknik och biomedicin som grundades 1996 av Linköpings universitet och Stiftelsen för Strategisk Forskning. 

Graf över Forum Scientiums innehåll.Ett syfte med Forum Scientium är att skapa ett tvärvetenskapligt nätverk mellan doktorander från olika forskningsområden inom Linköpings universitet. Nätverket stimulerar kreativitet och en gemensam användning av idéer, kunskap och utrustning.

En annan viktig uppgift för Forum Scientium är att öka och bredda kompetensen hos doktorander, samt att förbereda dem för en yrkeskarriär. Detta uppnås genom att arrangera kurser och evenemang av hög kvalitet avsedda både för att öka kompetensen hos den studerande inom hans/hennes eget forskningsområde, och för att överskrida ämnesgränser och ge den studerande färdigheter som är attraktiva för framtida arbetsgivare inom industrin eller den akademiska världen.

Forum Scientium 25 år

Videopresentation

Nyheter

Kontakt

Medlemmar

Relaterat

Forskarutbildning vid Linköpings universitet