Forskarskolan Forum Scientium

Gruppbild på Forum Scientium 2021
Forum Scientium 2021

Forum Scientium är ett forskarutbildningsprogram inom naturvetenskap, teknik och biomedicin som grundades 1996 av Linköpings universitet och Stiftelsen för Strategisk Forskning. 

Graf över Forum Scientiums innehåll.Ett syfte med Forum Scientium är att skapa ett tvärvetenskapligt nätverk mellan doktorander från olika forskningsområden inom Linköpings universitet. Nätverket stimulerar kreativitet och en gemensam användning av idéer, kunskap och utrustning.

En annan viktig uppgift för Forum Scientium är att öka och bredda kompetensen hos doktorander, samt att förbereda dem för en yrkeskarriär. Detta uppnås genom att arrangera kurser och evenemang av hög kvalitet avsedda både för att öka kompetensen hos den studerande inom hans/hennes eget forskningsområde, och för att överskrida ämnesgränser och ge den studerande färdigheter som är attraktiva för framtida arbetsgivare inom industrin eller den akademiska världen.

Forum Scientium 25 år

Videopresentation

Nyheter

Rozalyn Simon och Caroline Brommesson

En boost för tvärvetenskapen i ett kvarts sekel

Cirka 200 doktorander och 50 postdocs passerat forskarskolan/nätverket i gränssnittet mellan medicin, teknik och vetenskap. Forum Scientium har behållit sin relevans och firar 25 år under 2021

Henrik Green och Niclas Björn i labbet.

Möjligt att förutse risken för svåra biverkningar av cancerbehandling

En del som genomgår behandling mot cancer får livshotande biverkningar. LiU-forskare har nu utvecklat en prediktionsmodell som kunde förutsäga vilka patienter som hade hög risk baserat på analys av deras arvsmassa.

Tre nya Horisont 2020-anslag till LiU

Forskarna Feng Gao och Daniel Aili, båda vid Institutionen fysik, kemi och biologi har beviljats medel inom Horisont 2020 Marie Skłodowska Curie Actions. Totalt handlar det om cirka 600 000 euro under 24 månader.

Kontakt

Medlemmar

Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)

Relaterat

Bild föreställande molekyler som tar dig till WCMM:s sida.

Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM)

WCMM är ett forskningscentrum i molekylär medicin vid LiU som i samarbete med Region Östergötland och med stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ska stärka Sveriges position inom medicinsk forskning.

Bild på en vaccumsputter

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedrivs forskning och utbildning inom biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik och teori och modellering.

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av LiU:s största institutioner. Vår målsättning är att bedriva utbildning, forskning och samverkan inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet.

Forum Scientium Study Visits

Forum Scientiums årliga studiebesök till teknologiföretag och universitet i Sverige och Europa.

Forskarutbildning vid Linköpings universitet