Forum Scientium

Forum Scientium - en bro mellan medicin, naturvetenskap och ingenjörskonst

Forum Scientium är ett forskarutbildningsprogram inom naturvetenskap, teknik och biomedicin som grundades 1996 av Linköpings universitet och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Ett syfte med Forum Scientium är att skapa ett tvärvetenskapligt nätverk mellan doktorander från olika forskningsområden inom Linköpings universitet. Nätverket stimulerar kreativitet och en gemensam användning av idéer, kunskap och utrustning.tre ringar som står för medicin, fysik och teknologi och kemi och biologi överlappar varandra

En annan viktig uppgift för Forum Scientium är att öka och bredda kompetensen hos doktorander, samt att förbereda dem för en yrkeskarriär. Detta uppnås genom att arrangera kurser och evenemang av hög kvalitet avsedda både för att öka kompetensen hos den studerande inom hans/hennes eget forskningsområde, och för att överskrida ämnesgränser och ge den studerande färdigheter som är attraktiva för framtida arbetsgivare inom industrin eller den akademiska världen.

Läs mer om Forum Scientiums aktiviteter.

Relaterat
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Medlemmar
Visa/dölj innehåll

Tillbaka till Forskarutbildning vid Linköpings Universitet
Visa/dölj innehåll