Kan ersättningssystem ge de rätta incitamenten för en bättre hälso- och sjukvård?

Min avhandling syftar till att utreda vilka effekter värdebaserade ersättningssystem bär med sig för patienter, personal och samhälle.

Utgångspunkten för min forskning är Vårdval Ryggkirurgi som infördes i Stockholms läns landsting år 2013.

Jag ingår även i ett forskningsprojekt som undersöker om prevention av hudcancer är kostnadseffektivt. Detta arbete sker parallellt med mitt avhandlingsarbete.

Utbildning

Civilekonomexamen 2013 (tyska/nationalekonomi), Linköpings universitet

Senaste publikationer

2023

2022

2021

2020

Relaterad forskningsverksamhet

Organisation