Ledningsstöd för ISV:s prefekt och administrativa chef 

På institutionens kansli arbetar jag med ledningsstöd mot prefekt och administrativ chef. 

Det innebär att jag förbereder handlingar samt protokoll till möten. Sedan samordnar jag även ärenden för underskrift av prefekt, t.ex. avtal och ansökningar.

Arbetsuppgifter

Sekreterare vid institutionsstyrelsen. Ledningsstöd för prefekt och adm.chef.

Internt

Ombokare av lokaler för pågående schemaperiod.

Organisation
Visa/dölj innehåll

Avdelningsledning VS
Visa/dölj innehåll