Fotografi av Therése Nilsson

Therése Nilsson

Samordnare

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Grundutbildningsadministration på program: Socionomprogrammet
  • Grundutbildningsadministration på fristående kurser i ämnet: Socialt arbete samt Välfärdsrätt
  • Administratör för verksamhetsförlagd utbildning: Socionomprogrammet termin 5.
  • Ombokare av pågående schemaperiod, IKOS
  • Tillfälligt uppdrag på LOTS för central schema- och lokalbokning

Administratörer vid Avdelningen för socialt arbete

Organisation