Fotografi av Theresa Lagali-Hensen

Theresa Lagali-Hensen

Studievägledare

Jag är studievägledare för Fysioterapeutprogrammet. Som student kan du vända dig till mig som studievägledare för olika former av stöd och hjälp rörande din studiesituation.

Presentation

Studievägledning vid Medicinska fakulteten

Studievägledarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att vägleda, informera och stödja studenterna under studietiden.

Som student kan du vända dig till mig som studievägledare för olika former av stöd och hjälp rörande din studiesituation. Det kan gälla t.ex. studieuppehåll, studieavbrott, tillgodoräknande, framtid eller de funderingar du har. Kanske behöver du diskutera möjliga lösningar på problem i studiesituationen eller har frågor om studiestrategier eller stödfunktioner. Min uppgift som studievägledare är att vara en neutral samtalspartner som hjälper dig att reflektera så att du har ett bra underlag för dina beslut. Jag fungerar som ditt bollplank i alla slags frågor som rör dina studier här och funderingar inför framtiden. Som studievägledare är jag en neutral samtalspartner som kan hjälpa dig att nå fram till ett bra underlag för dina beslut.

Kortare frågor går givetvis även bra att ställa via e-post.

Även blivande studenter kan vända sig till mig för information och vägledning.

Studievägledare har tystnadsplikt.

Kontakta mig på det sätt som passar dig bäst – via telefon, eller e-post. 

Jag är studievägledare för följande utbildningen:

  • Fysioterapeutprogrammet
 
Relaterat innehåll