Koordinator inom de Sida-finansierade bilaterala forskningsprogrammen 

i Moçambique, Rwanda, Tanzania, Uganda och Kambodja.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Mottagning av doktorander och postdoktorer, ge stöd inför och under deras tid vid institutionen.
  • Planering och administration av möten, konferenser, workshops och besök av gäster.
  • Boka resor för doktorander, gäster och lärare.
  • Kommunikation och information.
  • Administrera licentiatseminarier och disputationer.

Interna uppdrag och nätverk

  • Ledamot i MAI:s institutionsstyrelse.
  • Medlem i LiU:s nätverk Network for International Staff Support. I det tidigare nätverket LiA (Linköpings universitets internationella administratörer) arbetade jag med att utveckla en enkät för internationellt rekryterad personal vid Linköpings universitet.

Forskningssamarbetet Rwanda-SverigeVisa/dölj innehåll

Bygger forskningskapacitet vid universitetet i Rwanda

Forskningssamarbetet mellan University of Rwanda (UR) och Sverige är det största bilaterala forskningsprogrammet som för närvarande finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). I linje med Rwandas utvecklingsmål består programmet av tre komponenter: forskarutbildning, forskningsinfrastruktur och forskningsledning.

Matematiska institutionen (MAI) vid Linköpings universitet tillsammans med Matematiska institutionen vid Stockholms universitet är de svenska partnerna i delprogrammet Tillämpad matematik och statistik.

Huvudmålet med detta delprogram är att utbilda mastersstudenter och doktorander i matematik och statistik och hjälpa universitetet i Rwanda att utveckla egna utbildningsprogram i matematik och statistik. Ett annat mål för delprogrammet är att bidra till att utveckla forskningsmiljön för matematik och statistik vid University of Rwanda.

 

 

 

ForskningsprogramVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Besök oss på Facebook!Visa/dölj innehåll

MAI in Africa

Matematiska institutionen (MAI) vid Linköpings universitet är aktivt inblandad i att hjälpa universitet i Afrika att bygga upp forskningskapacitet.

Jag arbetar i nära samarbete medVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll