Presentation

Koordinator LiTH International

Jag arbetar inom LiTH International med inresande utbytesstudenter på Tekniska fakulteten vid LiU.