Internationell koordinator

I mina två roller har jag följande uppdrag:

Projektledare Summer Academy:

  • Koordinera planeringen och genomförandet av LiU Summer Academy.
  • Anställa och vara kontaktperson för studentvärdar som jobbar under sommarskolan.
  • Ha kontinuerlig kontakt med kursledare, antagningsenheten, fakulteterna m.fl.
  • Sammankalla till Summer Academys styrgruppsmöten.

Internationella rekryteringar:

  • Vara behjälplig i frågor rörande relocation av internationella forskare som kommer till LiU, exempelvis angående Migrationsverket, Skatteverket, boende och försäkringar.
  • Vara del av nätverk (både interna och externa) som behandlar dessa frågor.

Min avdelning
Visa/dölj innehåll