Fotografi av Therese Lindkvist

Therese Lindkvist

Koordinator

Internationell koordinator med teamledaruppdrag för sammanhållandet av mottagandet och avsked av internationella studenter och medarbetare.

Internationell koordinator

Internationella enheten samordnar bland annat insatser kring mottagandet och informationsspridning för internationella studenter och medarbetare. Min roll som teamledare innebär att tillvarata synergieffekter mellan målgrupperna. Mer specifika uppgifter som ingår i mitt övriga uppdrag är:

Mot studenter:

  • Farewell Ceremony - avslutningsceremonin för de internationella programstudenterna
  • Welcome to LiU och Welcome Fair – välkomstdag för nya internationella studenter
  • Karriärstöd för internationella programstudenter.

Mot medarbetare (International Staff Support):

  • Kontaktperson för det europeiska nätverket Euraxess
  • Sammankallande Network for International Staff Support vid LiU
  • Karriärstöd för doktorander
  • Övriga insatser, så som integration, strategiska rekryteringar och så vidare.

Nyheter

Min avdelning