Internationell koordinator

I mina två roller har jag följande uppdrag:

Brasilienkoordinator:

  •  I samverkan med fakultet och institutioner arbeta för att öka LiUs närvaro, tillgänglighet och synlighet i Brasilien. Detta arbete ska ske med hänsyn till nationella överenskommelser och samarbeten samt med hänsyn till Agenda 2030. 
  • Koordinera och samordna samarbeten i regionen, så som forsknings-och utbildningssamarbeten, personal- och studentmobilitet, samverkan med externa icke-akademiska organisationer, kapacitetsbyggnadsprojekt och studentrekrytering.
  • Ansvarig för delegationsresor till och från regionen. 

Internationella rekryteringar:

  • Vara behjälplig i frågor rörande relocation av internationella forskare som kommer till LiU, exempelvis angående Migrationsverket, Skatteverket, boende och försäkringar.
  • Vara del av nätverk (både interna och externa) som behandlar dessa frågor.

NyheterVisa/dölj innehåll

Min avdelningVisa/dölj innehåll