Internationell koordinator

Utöver uppdraget som områdeskoordinator har jag följande uppdrag:

Projektledare mottagning/avsked av internationella studenter:

  • Arrival Period
  • Farewell Ceremony
  • Farewell Mingle

International Staff Support:

  • Vara behjälplig i frågor rörande relocation av internationella forskare som kommer till LiU, exempelvis angående Migrationsverket, Skatteverket, boende och försäkringar.
  • Vara del av nätverk (både interna och externa) som behandlar dessa frågor.

Karriärstöd

  • Del av Career Support Programme, riktat mot masterstudenter och doktorander
  • Paketering av LiU:s totala karriärutvecklande insatser
  • Samarbete med omgivande samhälle i en gemensam insats att behålla talangen i regionen

NyheterVisa/dölj innehåll

Min avdelningVisa/dölj innehåll