Internationell koordinator

Utöver teamledarskapet har jag följande uppdrag:

Projektledare mottagning/avsked av internationella studenter:

 • Arrival Period
 • Farewell Ceremony
 • Farewell Mingle

Projektledare Summer Academy:

 • Koordinera planeringen och genomförandet av LiU Summer Academy.
 • Anställa och vara kontaktperson för studentvärdar som jobbar under sommarskolan.
 • Ha kontinuerlig kontakt med kursledare, antagningsenheten, fakulteterna m.fl.
 • Sammankalla till Summer Academys styrgruppsmöten.

International Staff Support:

 • Vara behjälplig i frågor rörande relocation av internationella forskare som kommer till LiU, exempelvis angående Migrationsverket, Skatteverket, boende och försäkringar.
 • Vara del av nätverk (både interna och externa) som behandlar dessa frågor.

Karriärstöd

 • Del av Career Support Programme, riktat mot masterstudenter och doktorander
 • Paketering av LiU:s totala karriärutvecklande insatser
 • Samarbete med omgivande samhälle i en gemensam insats att behålla talangen i regionen

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Min avdelning
Visa/dölj innehåll