30 september 2020

Coronapandemin satte i våras stopp för många som planerade att
resa utomlands. Antalet internationella studenter har ungefär halverats i
jämförelse med förra året.

Killar och tjejer pratar utomhus
En av mottagningsaktiviteterna för internationella studentervid LiU, i början av höstterminen.  Charlotte Perhammar

Det finns två grupper av internationella studenter: dels utbytesstudenter som läser en del av sitt program utomlands, dels de som läser hela program på engelska.
Vad gäller den första gruppen, utbytesstudenterna, kom 269 personer till höstterminens start. Jämfört med förra årets siffra: 587 personer – innebär det mer än en halvering.
Gällande den andra gruppen, studenter som har kommit till Sverige för att läsa ett helt program på engelska vid LiU, kom cirka 340 stycken. Ungefär 150 av dem betalar för utbildningen, det vill säga kommer från länder som inte är medlemmar i EU eller EES. Förra året var motsvarande siffra cirka 280, det vill säga nästan dubbelt så många.

– Framför allt har det varit extra svårt för avgiftsskyldiga studenter att ta sig hit, på grund av problem att få uppehållstillstånd i tid eller på grund av reserestriktioner. Många av dessa studenter som egentligen ville komma hit har inte kunnat, säger Therese Lindkvist, Internationell koordinator vid International Office.

Detta för med sig en del konsekvenser: en är minskat kulturellt utbyte vid LiU:s campusområden och i undervisningen. För varje drabbad individ innebär det förstås också konsekvenser: att planer skjuts upp, eller i värsta fall ställs in helt. En annan konsekvens som International Office börjar se är att många av de utbytesstudenter som ville komma till höstterminens start, men inte kunde, nu önskar att komma till LiU under våren.

– Vi kan alltså få en ökning av antalet inresande utbytesstudenter under våren 2021 jämfört med tidigare år, givetvis under förutsättning att den nu återigen ökade smittspridningen i världen inte sätter stopp även för dessa studenters planer på att komma till LiU, säger Therese Lindkvist.

Vilka utmaningar har det varit i samband med mottagandet med tanke på coronapandemin?

– International Office har som vanligt haft mottagning hela augusti i entrén till Studenthuset och har placerat ut handsprit, golvmarkeringar och använt plexiglas vid de olika stationerna studenterna kommer till. Flödet har fungerat förvånansvärt bra och det har inte känts osäkert ur ett coronaperspektiv. Det har känts extra kul att kunna välkomna dem som faktiskt kunde ta sig hit, trots alla hinder som funnits och detta har vi försökt föra fram till studenterna: att de var extra mycket efterlängtade.


Kontakt

Relaterat innehåll

Mer om mottagningen för internationella studenter

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.