Fotografi av Tobias Jansson

Tobias Jansson

Universitetsadjunkt

Bedömning

Mina främsta intressen, inom forskning såväl som undervisning, är bedömning och ämnesdidaktik inom det samhällsvetenskapliga området.

Jag har ett brett intresse för hur bedömning påverkar lärares arbete och elevers lärande. I mitt avhandlingsarbete studeras bedömning i samhällskunskap. Jag har studerat hur samhällskunskapslärare utformar sina prov och vad som påverkar detta. Min fortsatta forskning handlar om lärares intentioner med bedömning.

Jag undervisar främst inom KPU, VAL och ULV med inriktning mot ämneslärare samt på Ämneslärarprogrammet. Undervisningen består främst av kurser i bedömning allmändidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Ibland handleder jag examensarbeten inom de olika lärarprogrammen.

Publikationer

Publikationer

Jansson, T. (2011). Vad kommer på provet? Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap. (Licentiatavhandling). Karlstad: Karlstads universitet

Jansson, T. (2011). Vad kommer på provet? Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap. Ingår i H. Lödén (Red.) (2012), Forskning av och för lärare: 14 ämnesdidaktiska studier i historia och samhällskunskap. Karlstad: Karlstads universitet

Forskningsnätverk

Organisation