Fotografi av Tobias Lindberg

Tobias Lindberg

Koordinator

Lokalansvarig vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Jag är lokalansvarig på IEI och ansvarig för den fysiska arbetsmiljön vid institutionen.

Uppdraget som lokalansvarig innebär att jag är institutionens kontaktperson gentemot universitetets fastighetsavdelning och våra fastighetsägare. Som lokalansvarig vill jag arbeta proaktivt och se till att lokalerna uppfyller verksamhetens skiftande behov, både idag och i morgon. Lokalerna ska också vara inbjudande och synliggöra vår verksamheter för gäster och samarbetspartners som besöker oss.

Arbetsuppgifter

Lokalansvarig för institutionens inhyrda lokaler och fysiska arbetsmiljö.

Kontaktperson för inköp av: 

  • AV-utrustning
  • Digitala hjälpmedel
  • Ergonomiska hjälpmedel
  • Inredning
  • Anpassningar av lokaler

Övrigt

Tjänsteman i beredskap.

Infrastruktur och lokalfrågor vid IEI

Organisation