Som enhetschef över Enheten för verksamhetsnära administration vill jag vara lyhörd och möta verksamhetens behov av administrativt stöd. Det innebär att enheten ska ha relevant och efterfrågad kompetens. Enheten ska stötta kärnverksamheten och tillsammans ska vi som lärosäte arbeta för att uppfylla våra gemensamma mål.

Jag är lokalansvarig för IEI och ansvarig för den fysiska arbetsmiljön. Uppdraget innebär att jag är institutionens kontaktperson gentemot universitetets fastighetsavdelning och våra fastighetsägare. Som lokalansvarig vill jag arbeta proaktivt och se till att lokalerna uppfyller verksamhetens skiftande behov, både idag och i morgon. Lokalerna ska också vara inbjudande och synliggöra vår verksamheter för gäster och samarbetspartners som besöker oss.

Arbetsuppgifter

Enhetschef för administratörer, samordnare och studievägledare kopplade till institutionens grundutbildning och forskning vid Enheten för verksamhetsnära administration under Avdelningen för verksamhetsstöd (VS). 

Lokalansvarig för institutionens inhyrda lokaler och fysiska arbetsmiljö.

Kontaktperson för inköp av: 

  • AV-utrustning
  • Digitala hjälpmedel
  • Ergonomiska hjälpmedel
  • Inredning
  • Anpassningar av lokaler

Övrigt

Tjänsteman i beredskap.

Organisation
Visa/dölj innehåll