Enhetschef och lokalansvarig vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Jag är enhetschef för Enheten för verksamhetsnära administration på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Jag är även lokalansvarig på IEI och ansvarig för den fysiska arbetsmiljön vid institutionen.

Enheten för verksamhetsnära administration ska stötta kärnverksamheten och tillsammans ska vi som lärosäte arbeta för att uppfylla våra gemensamma mål.

Uppdraget som lokalansvarig innebär att jag är institutionens kontaktperson gentemot universitetets fastighetsavdelning och våra fastighetsägare. Som lokalansvarig vill jag arbeta proaktivt och se till att lokalerna uppfyller verksamhetens skiftande behov, både idag och i morgon. Lokalerna ska också vara inbjudande och synliggöra vår verksamheter för gäster och samarbetspartners som besöker oss.

Arbetsuppgifter

Enhetschef för administratörer och samordnare som är kopplade till institutionens grundutbildning och forskning vid Enheten för verksamhetsnära administration under Avdelningen för verksamhetsstöd (VS). 

Lokalansvarig för institutionens inhyrda lokaler och fysiska arbetsmiljö.

Kontaktperson för inköp av: 

  • AV-utrustning
  • Digitala hjälpmedel
  • Ergonomiska hjälpmedel
  • Inredning
  • Anpassningar av lokaler

Övrigt

Tjänsteman i beredskap.

Infrastruktur och lokalfrågor vid IEI Visa/dölj innehåll

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll