Fotografi av Tobias Trofast

Tobias Trofast

Koordinator

Verksamhetsutvecklare inom Digitala pedagogiska verktyg vid Digitaliseringsavdelningen.

Presentation

I mitt arbete strävar jag efter att LiU ska tillhandahålla både lärare och studenter ändamålsenliga digitala lösningar och lärmiljöer för undervisning och lärande.

Digitala och tekniska lösningar för både undervisning och lärande är en realitet inom nästan all form av utbildning. Utbudet är gigantiskt vilket gör det svårare att vet vad som är rätt lösning för ditt ämne, din undervisning, ditt lärande.

I min tjänst vill jag hjälpa dem som sysslar med undervisning vid LiU att hitta rätt lösning för dem, en lösning som underlättar undervisning och lärande och som upplevs som friktionsfri och hjälpsam av både lärare och studenter.


Undervisning

Jag har tidigare varit anställd som universitetsadjunkt i medieproduktion med tjugo års undervisningserfarenhet. Mitt undervisningsfokus var färglära, färgreproduktion, färghantering, publicering, prepress, tryckteknik och materiallära. Jag var också ledamot i nämnden för Data- och Mediateknik och programplanegruppen för Grafisk design och kommunikation. 

Min bakgrund är från tryckindustrin där jag arbetade huvudsakligen som prepresstekniker och med kvalitetssäkring.

Nyheter

Publikationer

2013

Tommie Nyström, Tobias Trofast (2013) Factors that improve examination of student degree projects

2012

Tobias Trofast, Dag Haugum, Jonas Lundberg, Victoria Nygren, Tommie Nyström, Gary Svensson, Maria Thunborg, Tomas Törnqvist (2012) Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, s. 11-16

Relaterat innehåll