Fotografi av Torsten Olbers

Torsten Olbers

Professor

Jag är professor i kirurgi vid Linköpings universitet. Mitt nationella och internationella rykte härrör från att kombinera arbete inom klinisk aktivitet med kontinuerlig akademisk produktivitet.

Behandling av svår fetma och metabol sjukdom

Mitt forskningsområde är behandling av svår fetma och metabol sjukdom. Många mekanismer finns för att bibehålla vikten, även när den är för hög. Denna ”termostat” påverkas både av gener och miljö, där benägenheten varierar mellan individer. Tillspetsat är det generna som bestämmer vem som utvecklar fetma, medan samhället avgör hur många som gör det.

I studier av kirurgi mot fetma noterade jag skillnaden mellan äldre banding-operationer och den ”nygamla” gastric bypass, nu utförd med titthålskirurgi. Gastric bypass ger bestående viktnedgång i kombination med ett bra ätmönster. Patienten upplever mindre hunger, tidigare mättnad, ökad preferens för mat med låg kaloritäthet och har bevarad ämnesomsättning. Om vikten långsiktigt ska ändras behöver signalerna ändras.

Positiva effekter på flera sjukdomar gör att vi nu börjar använda operation som behandling för diabetes typ 2, sömnapné och förebygga cancer mm, vilket benämns Metabol kirurgi. I ett svenskt forskningsprojekt- AMOS- utvärderar vi värdet av kirurgisk behandling för svår fetma i redan i tonåren.

Publikationer

10 viktigaste publikationerna

1. Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass in adolescents with severe obesity (AMOS): a prospective, 5-year, Swedish nationwide study. Olbers T, Beamish AJ, Gronowitz E, Flodmark CE, Dahlgren J, Bruze G, Ekbom K, Friberg P, Göthberg G, Järvholm K, Karlsson J, Mårild S, Neovius M, Peltonen M, Marcus C. The Lancet Diabetes & Endocrinology 2017:5(3):174-183.

2. Roux-en-Y Gastric Bypass and Vertical Banded Gastroplasty Induce Long-Term Changes on the Human Gut Microbiome Contributing to Fat Mass Regulation. Tremaroli V, Karlsson F, Werling M, Ståhlman M, Kovatcheva-Datchary P, Olbers T, Fändriks L, le Roux CW, Nielsen J, Bäckhed F. Cell Metab. 2015

3. Long-term results of a randomized clinical trial comparing Roux-en-Y gastric bypass with vertical banded gastroplasty. Werling M, Fändriks L, Björklund P, Maleckas A, Brandberg J, Lönroth H, le Roux CW, Olbers T. Br J Surg 2013

4. Bariatric surgery and long-term cardiovascular events. Sjöström L, Peltonen M, Jacobson P, Sjöström C, Karason K, Wedel H, Ahlin S, Anveden Å, Bengtsson C, Bergmark G, Bouchard C, Carlsson B, Dahlgren S, Karlsson J, Lindroos A, Lönroth H, Narbro K, Näslund I, Olbers T, Svensson P, Carlsson L. JAMA : the journal of the American Medical Association 2012:307(1):56-65.

5. Changes in eating behaviour and meal pattern following Roux-en-Y gastric bypass. Laurenius A, Larsson I, Bueter M, Berteus Forslund H, Bosaeus I, Lönroth H, Fändriks L, Olbers T. Int J Obes (Lond) 2012:36(3):348-55

6. Weight loss, cardiovascular risk factors, and quality of life after gastric bypass and duodenal switch: a randomized trial. Søvik TT, Aasheim ET, Taha O, Engström M, Fagerland MW, Björkman S, Kristinsson J, Birkeland KI, Mala T, Olbers T. Ann Intern Med. 2011:155(5):281-91

7. Gut hormones as mediators of appetite and weight loss after Roux-en-Y gastric bypass. le Roux CW, Welbourn R, Werling M, Osborne A, Kokkinos A, Laurenius A, Lönroth H, Fändriks L, Ghatei MA, Bloom SR, Olbers T. Ann Surg. 2007 Nov;246(5):780-5

8. Effects of bariatric surgery on mortality in Swedish obese subjects. Sjöström L, Narbro K, Sjöström CD, Karason K, Larsson B, Wedel H, Lystig T, Sullivan M, Bouchard C, Carlsson B, Bengtsson C, Dahlgren S, Gummesson A, Jacobson P, Karlsson J, Lindroos AK, Lönroth H, Näslund I, Olbers T, Stenlöf K, Torgerson J, Agren G, Carlsson LM;
Swedish Obese Subjects Study. N Engl J Med. 2007 Aug 23;357(8):741-52.

9. Body composition, dietary intake, and energy expenditure after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass and laparoscopic vertical banded gastroplasty: a randomized clinical trial. Olbers T, Björkman S, Lindroos A, Maleckas A, Lönn L, Sjöström L, Lönroth H. Ann Surg. 2006 Nov;244(5):715-22

10. Laparoscopic gastric bypass: development of technique, respiratory function, and long-term outcome. Olbers T, Lönroth H, Fagevik-Olsén M, Lundell L. Obes Surg. 2003 Jun;13(3):364-70

Forskning

Organisation

Nyheter