10 december 2020

Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning har fattat beslut om 2020 års anslagsmottagare. Utöver etablerings- och konsolideringsbidrag, samt stöd till besökande gästforskare, tilldelas ytterligare sju forskare projektmedel inom barnmedicinsk forskning. Mottagarna kommer uppmärksammas den 15 december i samband med Medicinska fakultetens fakultetskollegium.

Spädbarn i läkares famn. SDI Productions

– Vår externt utsedda bedömargrupp har lyft fram att det bedrivs mycket bra barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet. Det är därför extra glädjande att Joanna Cocozzas stiftelse har valt att tilldela hela nio forskare anslag, utvalda i konkurrens bland många starka ansökningar, säger Johan Dabrosin Söderholm dekanus vid Medicinska fakulteten.

Årets utdelning är stiftelsens första från den stora donationen om 130 miljoner kronor från förra året. Styrelsen har beslutat, enligt bedömargruppens rekommendation, att 2020 års Etablerings-och konsolideringsstöd tilldelas Oskar Lundgren, barnläkare, adjungerad universitetslektor och forskare vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), verksam inom barnonkologi vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus med projektet ”Stärkande av motståndskraft hos barn med cancer via psykologisk- och fysisk träning”. Porträttfoto, Oskar Lundgren.Oskar Lundgren, adjungerad universitetslektor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper. Foto: Malin Wallin.

– Etableringsstödet innebär en enormt fin möjlighet att få en bra start i den fas som jag befinner mig i. I stora drag kan jag nu bygga upp en självständig forskargrupp inom psykologiska resurser, levnadsvanor och fysisk aktivitet. Anslaget öppnar även upp fler möjligheter för projekten och ökar även möjligheterna att samarbeta med fler kollegor, säger Oskar Lundgren.

Oskar Lundgrens vision är att barn och ungdomar som behandlas för cancer ska kunna gå vidare i livet med bibehållen funktionsnivå och livsgnista. Projekten har som mål att utveckla nya interventioner och studera effekterna av psykisk styrketräning och fysisk konditionsträning som komplement till cancerbehandlingen. Det psykologiska träningsprogrammet bygger på en digital plattform som tillåter träning på distans med hjälp av mobiltelefoni. Den fysiska träningen kommer att ske både i grupp på sjukhuset och i studiedeltagarnas hem.

Foto Anna Nilsen2020 års anslag till gästprofessur tilldelas professor emeritus Johnny Ludvigssons ansökan om stöd till gästforskare Petter Brodin, forskare och barnläkare vid Klinisk pediatrik, Karolinska Institutet, för projektet ”Enhancing studies on immune-mediated diseases”. Tanken är att Petter Brodin ska komma till LiU under nästa år.

– Efter det glädjande beskedet har vi haft kontakt med Petter Brodin som blev väldigt entusiastisk! Det är oerhört fint av Cocozza att generöst dela med sig tillbaka till samhället på det här sättet. Petter Brodin har kompetenser och olika tekniker, vilka kommer kunna vara till stor glädje för flera olika forskningsprojekt inom barnmedicin vid LiU, säger Johnny Ludvigsson.

Petter Brodins forskning rör framförallt immunologin hos nyfödda barn och utvecklingen av immunförsvaret, då födseln och den första tiden i livet tros vara särskilt betydelsefull för immunförsvarets utveckling. Det var naturligt att se alla potentiella samarbetsmöjligheter med flera av våra forskargrupper inom barnmedicin, menar Johnny Ludvigsson. 

Vidare tilldelas följande sju forskare projektanslag år 2020:

Thomas Abrahamsson, docent och barnläkare vid Kronprinsessan Victorias Barn- och Ungdomssjukhus i Linköping, för projektet: ”Bröstmjölksbaserad bröstmjölksberikning och probiotikatillskott till extremt tidigt födda barn i två randomiserade kliniska prövningar.”

Mikael Benson, professor vid BKV, för projektet: ”Digitala tvillingar för prediktiv, preventiv personanpassad och participatorisk vård med start i barndomen.”

Maria Jenmalm, professor vid BKV, för projektet: ”Kan mikrobiella och dietära interventioner till mor och barn förebygga allergiutveckling?”

Johnny Ludvigsson, professor emeritus vid BKV, för projektet: ”Probiotic development for the prevention of Type 1 diabetes and possibly other autoimmune diseases.”

Colm Nestor, universitetslektor vid BKV, för projektet: ”Sex-bias in pediatric T-cell acute lymphoblastic leukemia; towards targeted therapy and precision medicine.”

Torsten Olbers, professor vid BKV, för projektet: ”Randomiserad kirurgisk studie för tonåringar med svår fetma - TEEN-BEST.”

Maria Zetterqvist, adjungerad universitetslektor vid BKV, för projektet: ”Examining the effects of real-time fMRI neurofeedback to improve emotion regulation in adolescents with non-suicidal self-injury.”

Under de kommande dagarna kommer årets anslagstagare att presenteras närmare.

Anslagsceremonin kommer att hållas i samband med Medicinska fakultetens digitala fakultetskollegium den 15 december. För media finns möjlighet att delta via länk. Anmäl ert intresse till Medicinska fakultetens kommunikatör: hanna.agardh@liu.se

2020 år anslagstagare  

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Med kunskap att ge den rätta bilden av folkhögskolan

Som enda lärosäte i Sverige examinerar LiU folkhögskollärare. Cecilia Lindholm tog sin examen genom uppdragsutbildningarna FUD och hon tror att möjligheten att ta examen är viktig för att stärka folkhögskolan som utbildningsform.

Två kvinnliga studenter vid arbetsbänk, demonterar lampa.

Studenterna granskar Ikeas produkter

Ta isär några Ikea-produkter och dokumentera möjligheten att laga, byta ut och återbruka delarna. Det är en del av ett forskningsprojekt där LiU-studenterna får samarbeta med den svenska möbeljätten.

En man i blå kavaj och ljusblå skjorta som sitter vid ett bord och ler

Nyskapande halvledarforskning från LiU till Silicon Valley

LiU-alumnen och doktoranden Ivan Martinovic bytte ut vintern mot varmare breddgrader och reste till Silicon Valley. Han representerar LEAD-bolaget Polar Light Technologies som har fått en plats i Berkeley SkyDeck´s eftertraktade acceleratorprogram.