Fotografi av Ulf Janfalk

Ulf Janfalk

Universitetslektor

Jag undervisar de flesta av grundkurserna inom civilingenjörsprogrammen, främst i linjär algebra och analys. Jag har också skrivit en bok i linjär algebra som används som kurslitteratur på flera av civilingenjörsprogrammen. Dessutom är jag studierektor för avdelningarna Analys och didaktik (ANDI) och Algebra, geometri och diskret matematik (ALGD), där jag bland annat ansvarar för rekrytering av studenter som skall undervisa i avdelningens grundkurser.

CV

  • Fil dr, 1994
  • Ämneslärarexamen, matematik fysik, 1986

Uppdrag

  • Programplanegruppen för Teknisk biologi/Kemisk biologi (TB/KB)
  • Studierektor för avdelningarna Analys och didaktik (ANDI) och Algebra, geometri och diskret matematik (ALGD)

Undervisning

  • Linjär algebra för civilingenjörsprogrammen i industriell ekonomi (I) och industriell ekonomi internationell (Ii)
  • Envariabelanalys del 2 för civilingenjörsprogrammen i maskinteknik (M), design och produktutveckling (DPU) och energi, miljö, management (EMM)

Publikationer

Organisation