Presentation

Publikationer

2021

2020

2019

Daniel Nätt, Unn Örtegren Kugelberg, Eduard Casas, Elizabeth Nedstrand, Stefan Zalavary, Pontus Henriksson, Carola Nijm, Julia Jaderquist, Johanna Sandborg, Eva Flinke Carlsson, Rashmi Ramesh, Lovisa Örkenby, Filip Appelkvist, Thomas Lingg, Nicola Guzzi, Cristian Bellodi, Marie Löf, Tanya Vavouri, Anita Öst (2019) Human sperm displays rapid responses to diet PLoS biology, Vol. 17 Vidare till DOI

2017

2016

Michael Fritz, Anna Klawonn, Anna Nilsson, Anand Kumar Singh, Joanna Zajdel, Daniel Wilhelms, Michael Lazarus, Andreas Löfberg, Maarit Jaarola, Unn Örtegren Kugelberg, Timothy R. Billiar, David J. Hackam, Chhinder P. Sodhi, Matthew D. Breyer, Johan Jakobsson, Markus Schwaninger, Gunther Schuetz, Jan Rodriguez Parkitna, Clifford B. Saper, Anders Blomqvist, David Engblom (2016) Prostaglandin-dependent modulation of dopaminergic neurotransmission elicits inflammation-induced aversion in mice Journal of Clinical Investigation, Vol. 126, s. 695-705 Vidare till DOI

Nyheter

Relaterad forskning