Fotografi av Viktor Larsson

Viktor Larsson

Adjungerad universitetslektor

Min forskning och undervisning syftar till att öka och sprida kunskapen om hur rörelsesystemen hos mobila arbetsmaskiner ska byggas och styras för att minimera deras energiförbrukning och negativa miljöpåverkan.

Forskning

Optimering av elektrohydrauliska system för mobila arbetsmaskiner

Jag forskar inom metoder för att utveckla elektrohydrauliska system för arbetsmaskiner. Primärt handlar det om att använda simuleringsbaseradoptimering för att maximera systemets och maskinens prestanda och energieffektivitet.

Elektrohydrauliska system

I mobila arbetsmaskiner, såsom grävmaskiner, dumprar och hjullastare, används idag oftast dieselmotordrivna hydraulsystem för att realisera diverse arbetsfunktioner. Med allt striktare emissionskrav, högre energipriser och en större medvetenhet om negativa klimat- och miljöeffekter är det dock allt svårare att motivera denna systemtyp, och många riktar därför sin uppmärksamhet mot elektrifiering. Elektriska system erbjuder såväl lägre energiförluster under användning som möjligheten att helt byta ut dieselmotorn mot ett batteri som primär drivkälla. En stor utmaning med att elektrifiera just arbetsmaskiner är dock att elektriska komponenter saknar många av de fördelar som erbjuds av hydrauliken, såsom hög effektdensitet, robusthet och kostnadseffektivitet.

Med ett elektrohydrauliskt system lyfts hypotesen att den bästa lösningen kan vara en kompromiss; går det att kombinera elektriska och hydrauliska komponenter för att bygga ett rörelsesystem som är både energieffektivt, robust, kostnadseffektivt och har hög effektdensitet, och i så fall hur? Denna fråga är central i min forskning, där vi tittar på hur simuleringsbaserad optimering kan användas för att hitta denna kompromiss.

Simuleringsbaserad optimering

Med simuleringsbaserad optimering låter vi en dator hitta den bästa ingenjörslösningen åt oss. Detta gör vi genom att låta datorn utforska matematiska modeller av olika aspekter vi vill ta hänsyn till. För ett elektrohydrauliskt system kan detta konkret innebära att vi ber datorn hitta en systemlösning med simultant hög effektdensitet, robusthet och energieffektivitet. I slutändan kan detta spara dyrbar tid i utvecklingsprocessen och minimera risken att missa relevanta systemlösningar.

Utvecklare av komponentmodeller inom Hopsan

Publikationer

2021

L. Viktor Larsson, Robert Lejonberg, Liselott Ericson (2021) Optimisation of a Pump-Controlled Hydraulic System using Digital Displacement Pumps International Journal of Fluid Power Vidare till DOI
L. Viktor Larsson, Liselott Ericson, Robert Lejonberg (2021) Control Optimisation of a Pump-Controlled Hydraulic System using Digital Displacement Pumps Proceedings of the 17:th Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP’21, June 1-2, 2021, Linköping, Sweden Vidare till DOI

2020

Robert Braun, Peter Nordin, Liselott Ericson, L. Viktor Larsson, Petter Krus, Maria Pettersson (2020) Hopsan: An Open-Source Tool for Rapid Modelling and Simulation of Fluid and Mechatronic Systems Proceedings of the BATH/ASME 2020 Symposium on Fluid Power and Motion Control Vidare till DOI

Undervisning

  • Maskinelement – lektionsassistent
  • Mekatronik – lektionsassistent
  • Hydrauliska servosystem - lektionsassistent

Korta fakta

Akademiska meriter

  • Teknologie doktorexamen i Fluida och mekatroniska system, LiU, 2019.

  • Teknologie licentiatexamen i Fluida och mekatroniska system, LiU, 2017.

  • Teknologie masterexamen i Maskinteknik, LiU, 2014.
 

Priser och utmärkelser

Hydraulik och pneumatikföreningen, tilldelades stipendium för bästa examensarbete 2014.

Nyheter

Organisation