Styrning av energieffektiva hydraulmekaniska transmissioner

Jag forskar inom styrstrategier för komplexa hydraulmekaniska transmissioner. Detta innefattar styrningen av såväl hela transmissionen som dess ingående komponenter. Det innefattar även metoder för att utvärdera styrstrategier för transmissioner i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen.

Hydraulmekaniska transmissioner

Hydraulmekaniska transmissioner kännetecknas av att de använder hydrauliska pumpar och motorer för att överföra energin från en förbränningsmotor till hjulen i en drivlina. Detta gör att transmissionens utväxling kan ändras kontinuerligt, vilket underlättar exakt styrning av maskinens dragkraft och tillåter förbränningsmotorn att konstant arbeta i sin mest energieffektiva arbetspunkt. Genom att lägga till en planetväxel och kopplingar i transmissionen kan den göras än mer effektiv och mångsidig. Bränsleförbrukningen kan minskas ytterligare genom att till transmissionen ansluta hydrauliska ackumulatorer som möjliggör energiåtervinning och -återanvändning i hybrida koncept.

Styrning

Med ökad komplexitet hos transmissionerna ökar också behovet av noggrann och snabb reglering. En utmaning i detta område är att transmissionerna är väldigt mångsidiga och det är därför svårt att hitta en styrstrategi som är generellt tillämpbar på mer än ett specifikt koncept. Detta leder även till en utmaning i hur styrstrategierna ska testas för att tidigt i utvecklingsfasen kunna avgöra lämplighet hos såväl styrstrategin som transmissionskonceptet som sådant.
 

 

Korta fakta
Visa/dölj innehåll

Akademiska meriter

  • Teknologie licentiatexamen i Fluida och mekatroniska system, LiU, 2017.
  • Teknologie masterexamen i Maskinteknik, LiU, 2014.
 

Priser och utmärkelser

Hydraulik och pneumatikföreningen, tilldelades stipendium för bästa examensarbete 2014.

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018