Hopsan

Hopsan är ett simuleringsverktyg för systemsimulering utvecklat vid avdelningen för fluida och mekatroniska system vid Linköpings universitet. Programmet är baserat på öppen källkod och inriktar sig främst mot simuleringar av fluida och mekatroniska system.

Exempel på funktioner:

 • Import och export av modeller med hjälp av Functional Mock-Up Interface (FMI)
 • Export av modeller till Matlab/Simulink
 • Stöd för flerkärniga processorer för snabbare simuleringar
 • Export av resultatdata till CSV, XML, Gnuplot & Matlab
 • Import av modeller från Modelica och C++
 • Interaktiv animering av simuleringar
 • Konstruktionsoptimering
 • Känslighetsanalys
 • Frekvensanalys
 • Automatisk beräkning av energiförluster
 • Inbyggt scriptspråk för beräkningar och batchsimuleringar

Hopsan is developed by a group of coworkers at the division, all with varying levels of knowledge in programming, modelling, simulation and hydraulics.

Utvecklingen påbörjades på sent 1970-tal, och programmet har sedan dess spelat en stor roll i utbildning och forskningsprojekt.

2009 påbörjades arbetet med en ny objektorienterad simuleringsplatform skriven i C++. Det fanns från början ett stort fokus på parallell simulering och kompatibilitet med andra verktyg. Den nya versionen är tillgänglig som öppen källkod med GPL-licens.

Nedladdningar

Hopsan

Hopsan är tillgänglig för Windows, Ubuntu och Debian:

Stable Releases

Källkod

Hopsan är öppen källkod och källkoden finns på GitHub:

GitHub Respository

Användarmanual och tutorial

Användarmanual

Tutorial

Transmissionslinjemodelleringen

The TLM method uses wave characteristics to calculate pressure and flow, making it especially suitable for modeling of wave propagations.
Ett lastkänndande hydrauliskt servosystem med två cylindrar modellerat i Hopsan
The TLM method uses wave characteristics to calculate pressure and flow, making it especially suitable for modeling of wave propagations.
Grafer med positon och hastighet från en translaterande rörelse simulerad i Hopsan
The TLM method uses wave characteristics to calculate pressure and flow, making it especially suitable for modeling of wave propagations.
Hopsans modul för numerisk konstruktionsoptimering

Kontaktperson

Läs mer om forskningen inom fluida och mekatroniska system