Viktor Guekine är kemist med MS i kemiteknik och doktor i fysikalisk kemi. Han har praktisk erfarenhet inom elektrokemi, teoretisk kemi och atomkraftsmikroskopi. Före anställningen på Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) i februari 2018, jobbade han i Ryssland, Frankrike och Belgien.

Viktor Guekine började sin forskning vid den tid då elektriskt ledande polymerer var en fascinerande nyhet, och hans vetenskapliga intressen är huvudsakligen inriktade på dessa material sedan dess. Han strävar efter att förstå egenskaperna hos polykonjugerade molekyler på en grundläggande nivå och hitta elektrokemiska tillämpningar för de material som består av dem.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

2020

Min forskning Visa/dölj innehåll

Relaterad information Visa/dölj innehåll