Fotografi av Ximing Yuan

Ximing Yuan

Adjungerad professor

Jag forskar på könsskillnader i arbetsrelaterad hjärt-kärlsjukdom samt kartläggning av exponeringar och lungfunktion i arbetsmiljön vid arbetsrelaterad astma.

Min forskning

Ateroskleros

Ateroskleros är den viktigaste orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar som fortfarande är den vanligaste orsaken till sjukdom och dödlighet hos både män och kvinnor.

De biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor är stora, och det finns fortfarande stora kunskapsluckor om skillnaderna gällande förekomst, diagnostik, behandling och rehabilitering av hjärt-kärlsjukdom för att säkerställa bästa möjliga vård för patienter av båda könen. Bland den arbetande befolkningen ses hjärt-kärlsjukdom som en av de främsta anledningarna till långtidssjukfrånvaro, men det finns än så länge väldigt lite forskning på skillnaderna i långtidssjukfrånvaro mellan de två könen.

För att förklara könsskillnaderna i långtidssjukfrånvaro ska vi undersöka könsskillnader i hjärt-kärlsjukdom och relaterad sjukfrånvaro hos 2500 män och 2500 kvinnor från SCAPIS i Linköping.

Astma

Astma är en mycket vanlig lungsjukdom som kan vara orsakad, eller förvärrad, av många olika triggerfaktorer i arbetsmiljön. Aktuella utmaningar i diagnostiken av arbetsrelaterad astma hos arbets- och miljömedicinska kliniker är att självrapporterade kliniska symtom från patienter ofta har en låg specificitet.  Det är därför angeläget för kliniker inom arbets- och miljömedicin och företagshälsovård, att skaffa en effektiv kartläggningsmodell som ger besked om både lungfunktion och skadliga exponeringar i arbetsmiljön.

Vår hypotes (arbetsplan) i det här projektet är att astmatuner, en mobilapplikation, kan upptäcka förändringar i lungfunktionen som är inducerade av skadliga exponeringar i arbetsmiljön. 

Om mig

CV

 • 2023 - Adjungerad professor och överläkare inom arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset och Medicinska fakulteten i Linköping
 • 2021 - Adjungerad biträdande professor och överläkare inom arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset och Medicinska fakulteten i Linköping
 • 2019 - Ämnesföreträdare i arbets- och miljömedicin vid Medicinska fakulteten i Linköping
 • 2018 - Adjungerad universitetslektor i arbets- och miljömedicin, Linköpings universitet
 • 2017 - specialistläkare i arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Region Östergötland
 • 2010 - 2017, läkare, ST- läkare, Universitetssjukhuset, Region Östergötland
 • 2006 docent i experimentell patologi, Linköpings universitet
 • 2001 - 2005 Forskarassistent, Linköpings universitet
 • 1997 - 2000 Postdoktor, Linköpings universitet och Göteborgs Universitet
 • 1993 - 1997 PhD i invärtesmedicin, Linköpings universitet

Undervisning

 • Jag har undervisat på läkarprogrammet (T3, T5, T7, Strimma T3) och medicinsk biologi vid Linköpings universitet sedan 1997

Övriga uppdrag

 • Associate Editor, for a section in Atherosclerosis and Vascular MedicineFrontiers in Cardiovascular Medicine
 • Co-Editor(s)-in-Chief, Current Medicinal Chemistry
 • Editorial Board, Proteomes, Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery
 • The European Society of Cardiology, ESC Working Group on Atherosclerosis & Vascular Biology
 • LiU CircM - ett strategiskt forskningsnätverk för forskare vid Linköpings universitet och Region Östergötland inom forskningsområdet cirkulation och hjärt-kärlrelaterade metabola riskfaktorer
 • Nätverket för hälsosamt inträde i arbetslivet (HINTA)

Handledning av uppsatser

 • Jag handleder studenter och doktorander i deras vetenskapliga arbeten och avhandlingar. Några exempel:
 1. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-153822
 2. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-165186
 3. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-188287
 4. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-156366
 5. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-92003
 6. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-36008
 7. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-27724
 8. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-46040

Publikationer

Omslag för publikation ''
Wei Li, Louise Kornmark, Lena Jonasson, Claes Forssell, Ximing Yuan (2009)

Atherosclerosis , Vol.202 , s.92-102 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Amit Laskar, Jonas Eilertsen, Wei Li, Xi-Ming Yuan (2013)

Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC , Vol.441 , s.737-742 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Wenzhao Liang, Liam Ward, Helen Karlsson, Stefan Ljunggren, Wei Li, Mats Lindahl, Ximing Yuan (2016)

Scientific Reports , Vol.6 Vidare till DOI

2024

Ximing Yuan, Nargis Sultana, Moumita Ghosh-Laskar, Wei Li (2024) Elevated Hepcidin Expression in Human Carotid Atheroma: Sex-Specific Differences and Associations with Plaque Vulnerability International Journal of Molecular Sciences, Vol. 25, Artikel 1706 Vidare till DOI

2023

Ida Eriksson, Liam J. Ward, Linda Vainikka, Nargis Sultana, Per Leandersson, Ulf Flodin, Wei Li, Ximing Yuan (2023) Imidacloprid Induces Lysosomal Dysfunction and Cell Death in Human Astrocytes and Fibroblasts-Environmental Implication of a Clinical Case Report Cells, Vol. 12, Artikel 2772 Vidare till DOI

2022

Alexander Eckersley, Matiss Ozols, Peikai Chen, Vivian Tam, Liam J. Ward, Judith A. Hoyland, Andrew Trafford, Ximing Yuan, Herbert B. Schiller, Danny Chan, Michael J. Sherratt (2022) Peptide location fingerprinting identifies species- and tissue-conserved structural remodelling of proteins as a consequence of ageing and disease Matrix Biology, Vol. 114, s. 108-137 Vidare till DOI
Wei Li, Ehab Osman, Claes Forssell, Ximing Yuan (2022) Protease-Activated Receptor 1 in Human Carotid Atheroma Is Significantly Related to Iron Metabolism, Plaque Vulnerability, and the Patients Age International Journal of Molecular Sciences, Vol. 23, Artikel 6363 Vidare till DOI
Wei Li, Nargis Sultana, Linda Yuan, Claes Forssell, Ximing Yuan (2022) CD74 in Apoptotic Macrophages Is Associated with Inflammation, Plaque Progression and Clinical Manifestations in Human Atherosclerotic Lesions Metabolites, Vol. 12, Artikel 54 Vidare till DOI

Organisation