Min forskning

Ateroskleros

Ateroskleros är den viktigaste orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar som fortfarande är den vanligaste orsaken till sjukdom och dödlighet hos både män och kvinnor.

De biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor är stora, och det finns fortfarande stora kunskapsluckor om skillnaderna gällande förekomst, diagnostik, behandling och rehabilitering av hjärt-kärlsjukdom för att säkerställa bästa möjliga vård för patienter av båda könen. Bland den arbetande befolkningen ses hjärt-kärlsjukdom som en av de främsta anledningarna till långtidssjukfrånvaro, men det finns än så länge väldigt lite forskning på skillnaderna i långtidssjukfrånvaro mellan de två könen.

För att förklara könsskillnaderna i långtidssjukfrånvaro ska vi undersöka könsskillnader i hjärt-kärlsjukdom och relaterad sjukfrånvaro hos 2500 män och 2500 kvinnor från SCAPIS i Linköping.

Astma

Astma är en mycket vanlig lungsjukdom som kan vara orsakad, eller förvärrad, av många olika triggerfaktorer i arbetsmiljön. Aktuella utmaningar i diagnostiken av arbetsrelaterad astma hos arbets- och miljömedicinska kliniker är att självrapporterade kliniska symtom från patienter ofta har en låg specificitet.  Det är därför angeläget för kliniker inom arbets- och miljömedicin och företagshälsovård, att skaffa en effektiv kartläggningsmodell som ger besked om både lungfunktion och skadliga exponeringar i arbetsmiljön.

Vår hypotes (arbetsplan) i det här projektet är att astmatuner, en mobilapplikation, kan upptäcka förändringar i lungfunktionen som är inducerade av skadliga exponeringar i arbetsmiljön. 

Om mig

CV

 • 2021 - Överläkare inom arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping och biträdande professor inom arbets- och miljömedicin vid Medicinska fakulteten i Linköping
 • 2019 - Ämnesföreträdare i arbets- och miljömedicin vid Medicinska fakulteten i Linköping
 • 2018 - Adjungerad universitetslektor i arbets- och miljömedicin, Linköpings universitet
 • 2017 - specialistläkare i arbets- och miljömedicin, Region Östergötland
 • 2010 - 2017, läkare, ST- läkare, Region Östergötland
 • 2006 docent i experimentell patologi, Linköpings universitet
 • 2001 - 2005 Forskarassistent, Linköpings universitet
 • 1997 - 2000 Postdoktor, Linköpings universitet och Göteborgs Universitet
 • 1993 - 1997 PhD i invärtesmedicin, Linköpings universitet

Undervisning

 • Jag har undervisat på läkarprogrammet och medicinsk biologi vid Linköpings universitet sedan 1997

Nätverk

 • Nätverket för hälsosamt inträde i arbetslivet (HINTA)
 • The European Society of Cardiology, ESC Working Group on Atherosclerosis & Vascular Biology
 • LiU CircM - ett strategiskt forskningsnätverk för forskare vid Linköpings universitet och Region Östergötland inom forskningsområdet cirkulation och hjärt-kärlrelaterade metabola riskfaktorer

Publikationer

2022

2021

2020

Organisation