10 juli 2020

Online-kursen Grunderna i AI riktar sig både till dem som vill lära sig lite mer om vad AI är och till dem som vill ta första steget att börja jobba med AI. Examinator på kursen är Fredrik Heintz, en av världens främsta AI-forskare.

Fredrik Heintz
Fredrik Heintz  är en av världens främste AI-forskare. Anna Nilsen

Det stora antalet sökande till höstens kurser har fått regeringen att tillföra mer resurser till universitet och högskolor. LiU tilldelas 7 600 000 kronor för livslångt lärande. Bland LiU:s kurser för livslångt lärande finns ”Grunderna i AI”, där Fredrik Heintz, en av världens främste AI-forskare, är examinator.

Varför ska man läsa Grunderna i AI? 

– Artificiell intelligens är något som påverkar alla och den här kursen ger en första inblick i vad AI är och vad AI kan göra. Viktiga begrepp som ”AI”, ”maskininlärning” och ”djupinlärning” förklaras. Kursen visar också konkreta exempel på AI-algoritmer.
Du kommer få en inblick i hur man löser problem med hjälp av AI. Hur kan en dator spela luffarschack? Hur kan en dator hantera osäkerhet? Hur fungerar ett spamfilter?  Ett spamfilter är ett konkret exempel på en algoritm som lärt sig vilka mejl som bör släppas igenom och vilka som bör sorteras bort.

Vem ska gå kursen? 

 – Kursen har inga särskilda förkunskaper utöver grundläggande behörighet och du läser i din egen takt. Den riktar sig  till nyfikna som vill förstå lite mer om vad AI är, men också de som vill ta första steget att jobba med AI i någon form. Grunderna i AI är helt online och man kan göra den när som helst.  

Berätta mer om innehållet i kursen.

–  Kursen har sex delar, den första handlar om vad AI är, den andra om hur man kan använda AI för att lösa problem. Sedan tittar vi på hur AI används i praktiken, på maskininlärning, på neuronnät och till sist, AI och framtiden.
Grunderna i AI kommer att ge dig en mer nykter bild av vad som är möjligt med AI. Du kommer i högre grad kunna avgöra om påståenden om AI är rimliga eller ej, vilket är väldigt nyttigt för ett ämne som rör sig snabbt framåt. 
 

Läs mer om och ansök till Grunderna i AI

Kontakt

Läs mer om AI på LiU