29 november 2018

På Brains & Bricks årskonferens 2018 var temat ”Hållbarhet och bygglogistik i staden”. Ett 50-tal deltagare fick höra presentationer om hållbarhet och bygglogistik och spela ett logistikspel.

Deltagare i bygglogistikspelet får insikt i hur brist på samverkan mellan aktörer som bygger i samma område leder till kaos i materialtransporterna. 
Foto Thor Balkhed

Dagen började med att Maria Oscott från Closer pratade om hur kommuner måste planera mer för godsflöden vid stadsutveckling. Maria lyfte bl a frågan om var godstransporterna finns på kommunernas visionsbilder vid stadsutveckling.

Carl Zide från Loop Rocks pratade om hur behov av byggmassor kan matchas med överskott av dito, ur ett cirkulärt perspektiv.

För att ge en teoretisk höjd kring bygglogistik och stadsutveckling pratade Mats Janné, doktorand vid Linköpings universitet, om vilka logistiklösningar som passar vid vilka situationer.

Catharina Danckwardt-Lillieström från Uppsala kommun stod för den praktiska aspekten när hon pratade om användandet av Uppsala bygglogistikcentrum.

I år hölls en workshop i form av ett bygglogistikspel. Anna Fredriksson, docent vid Linköpings universitet, inledde med att beskriva vikten av att kommun, byggherrar och entreprenörer samarbetar för att transporterna till byggarbetsplatsen ska flyta på. 

Bygglogistikspelet är utvecklat i ett forskningsprojekt som Mats och Anna varit med i. Det går ut på att visa vad som händer om man inte samverkar mellan byggprojekt i samma område. Snabbt uppstår problem i materialtillförseln då lastbilar inte kommer fram p q a trängsel och köer, och staden kanske till och med stänger av vägar som försvårar det hela än mer.

Brains & Bricks är en centrumbildning som förenar behovsmotiverad forskning och praktiskt byggande med fokus på effektiva försörjningskedjor i byggprocessen. Verksamheten finansieras via medlemskap från företag och bidrag från Norrköpings kommun.

Carl Zide (Loop Rocks) entusiasmerar åhörarna med sina visioner om ett Tinder för att matcha behov och överskott av byggmassor i Sverige.
Foto Thor Balkhed
Ett 50-tal åhörare fick möjlighet att förkovra sig i temat hållbarhet och bygglogistik staden.
Mats Janné (Linköpings universitet) agerar den ”elaka staden” som ställer krav på logistik på de aktörer som har pågående byggprojekt i staden.

Relaterat innehåll