Brains & Bricks (B2) – samverkan för effektiva försörjningskedjor i byggprocessen

Avlastning av produkter till ett bygge

Forskare och byggare samarbetar...

Brains & Bricks (B2) är en centrumbildning som fokuserar på de material- och informationsflöden samt besluts- och planeringsstöd som skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv byggbransch. 

B2 står för ett nytt sätt att samarbeta i byggbranschen. Samhällets och näringslivets erfarenhet och kunnande möter forskningsvärldens kompetens och ifrågasättande i en intressant mix. 

B2 förenar modern forskning med praktiskt byggande, där byggindustrins områden för produktion, distribution och montering studeras. Processer och tillämpningar analyseras med syfte att bl a stödja och utveckla den industriella byggprocessen; problem hittar lösningar – lösningar skapar nya marknader.

...och skapar nya möjligheter

Den digitalt och virtuellt mogna forskarvärlden spelar här i samma lag som den kanske något traditionella och jordnära byggarvärlden. Här bryts vägar till nya marknader och nytt företagande där industriellt tänkande för byggande och förvaltning gäller.

Forskning kan ibland verka svårtillgänglig och främmande, men forskningsresultaten kan ofta omsättas i praktiska produkter. Det vi tycker är självklart idag föddes som en idé och har sedan forskats och utvecklats till vad det är idag. Det som är bra idag kan alltid bli bättre imorgon. 

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i Brains & Bricks?

Följ oss gärna på LinkedIn och YouTube

Hur kan man engagera sig i Brains & Bricks?

Som aktiv i Brains & Bricks får ni tillgång till ett nätverk, ny kunskap och möjlighet att utveckla er verksamhet. 

Ni medverkar i B2 och de aktiviteter som erbjuds beroende på om ni i huvudsak vill ta del av de resultat och den kunskap som förmedlas via B2, eller om ni vill vara mer aktivt involverade i utvecklingen av centrumbildningens verksamhet. 

För alla frågor, kontakta Mats Janné

Tack till följande organisationer som stöttar Brains & Bricks finansiellt:
Ahlsell Sverige AB, Fastighets AB L E Lundberg, NCC Sverige AB, Sankt Kors Fastighets AB

Kontakt

 

 

Organisation