Brains & Bricks (B2) – samverkan för effektiva försörjningskedjor i byggprocessen

Avlastning av produkter till ett bygge

Forskare och byggare samarbetar...

Brains & Bricks (B2) är en centrumbildning som fokuserar på de material- och informationsflöden samt besluts- och planeringsstöd som skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv byggbransch. 

B2 står för ett nytt sätt att samarbeta i byggbranschen. Samhällets och näringslivets erfarenhet och kunnande möter forskningsvärldens kompetens och ifrågasättande i en intressant mix. 

B2 förenar modern forskning med praktiskt byggande, där byggindustrins områden för produktion, distribution och montering studeras. Processer och tillämpningar analyseras med syfte att bl a stödja och utveckla den industriella byggprocessen; problem hittar lösningar – lösningar skapar nya marknader.

...och skapar nya möjligheter

Den digitalt och virtuellt mogna forskarvärlden spelar här i samma lag som den kanske något traditionella och jordnära byggarvärlden. Här bryts vägar till nya marknader och nytt företagande där industriellt tänkande för byggande och förvaltning gäller.

Forskning kan ibland verka svårtillgänglig och främmande, men forskningsresultaten kan ofta omsättas i praktiska produkter. Det vi tycker är självklart idag föddes som en idé och har sedan forskats och utvecklats till vad det är idag. Det som är bra idag kan alltid bli bättre imorgon. 

Partners

 • Fastighets AB L E Lundbergs
 • Peab Sverige AB
 • Sankt Kors fastighets AB

Intressenter

 • Ahlsell Sverige AB
 • Arcona
 • BEAst
 • BIM Alliance
 • Cramo
 • DB Schenker
 • NCC Construction
 • Skanska Sverige
 • Tyringe Konsult
 • Bygg GG AB

Medlemskap Visa/dölj innehåll

Som aktiv i Brains & Bricks får ni tillgång till ett nätverk, ny kunskap och möjlighet att utveckla er verksamhet. 

Ni medverkar i B2 och de aktiviteter som erbjuds beroende på om ni i huvudsak vill ta del av de resultat och den kunskap som förmedlas via B2, eller om ni vill vara mer aktivt involverade i utvecklingen av centrumbildningens verksamhet. 

För alla frågor om medlemskap, kontakta Micael Thunberg

Medlemsavgiften utgår ifrån respektive företags storlek. 1 basbelopp för små och medelstora företag enligt EU:s definition (mindre än 250 anställda och omsättning under 50 miljoner Euro). För övriga företag gäller 2 basbelopp. Avtalstiden omfattar två kalenderår. 

Intressenter investerar 0,5 basbelopp* och erbjuds att:

 • Delta i en årskonferens och tre seminarier/år som erbjuds inom B2
 • Få nyhetsbrev 2ggr/år, med resultat från forskning, exjobb med mera
 • Få ta del av information om avslutade projekt 

Partners investerar 1-2 basbelopp* och erbjuds att: 

 • Delta i en årskonferens och tre seminarier/år som erbjuds inom B2
 • Få nyhetsbrev 2ggr/år, med resultat från forskning, exjobb med mera
 • Få ta del av information om avslutade projekt
 • Påverka styrgruppens sammansättning och centrumbildningens inriktning
 • Påverka innehåll i specifika (riktade) seminarier och workshops
 • Medverka i forskningsprojekt, direkt eller som del i referensgrupp
 • Få förhandsinformation om kommande examensarbeten, projektarbeten och därigenom kontakt med nyutbildade studenter
 • Företaget uppmärksammas vid presentationer och kampanjaktiviteter
 • Inbjudas till Sällskapet för Expanding Excellence där bidragsgivare i LiU:s nationella finansieringskampanj får tillfälle att träffas och nätverka. 
 

Organisation Visa/dölj innehåll

Brains & Bricks är en centrumbildning inom Linköpings universitet,  knuten till en värdinstitution (Inst för teknik och naturvetenskap, ITN).

Brains & Bricks leds av en styrgrupp bestående av föreståndare, biträdande föreståndare och institutionens prefekt. Till den operativa ledningen finns referensgrupp som består  av representanter från gruppen Partners. Referensgruppen konsulteras minst två gånger per år, företrädelsevis via fysiska möten.

Styrgrupp

 • Micael Thunberg, tf föreståndare, biträdande universitetslektor 
 • Martin Rudberg, biträdande föreståndare, professor
 • Martin Rantzer, prefekt ITN

Kontakt Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll