05 april 2022

Linköpings universitet har fått sin första internationella donation. Ingrid Bock, bosatt i USA, skänker pengar till professor Markus Heiligs internationellt framstående forskning om nya vägar att behandla beroendesjukdomar.

Professor Markus Heilig.
Professor Markus Heilig. Anna Nilsen

– När jag av en slump upptäckte en tidningsartikel om Markus Heiligs forskning kring alkoholberoende så insåg jag direkt att han är något otroligt viktigt på spåren.  Resultaten i hans forskning gav mig tröst i en svår tid av sorg, berättar Ingrid Bock.

Markus Heilig är professor i psykiatri, verksam vid Centrum för Social och Affektiv Neurovetenskap vid Linköpings universitet och en av världens främsta experter på området beroendesjukdomar. Hans forskning handlar bland annat om att hitta nya vägar att behandla alkoholberoende. Genom att studera hjärnans processer vid beroendesjukdom kan på sikt nya mediciner utvecklas, så att människor ska kunna kontrollera sitt beroende och på så vis besparas mycket lidande. 

Ingrid Bocks släkt är drabbad av ärftlighet där flera av hennes nära och kära tidigt utvecklat ett alkoholberoende. Några av dem har även avlidit i alkoholrelaterade sjukdomar. En av dem var hennes brorson Andrew som hastigt avled 2020, bara 32 år gammal.

Andrew, hans mormor och Ingrid Bock Andrew mellan sin mormor och hans moster, Ingrid Bock

– Andrew var särskilt drabbad på grund av att han hade familjemedlemmar på båda sidor som led av det genetiska arvet.

Ingrid Bock och Andrew stod varandra nära. Hon kom att bli som en extramamma för honom efter att båda föräldrarna i hans tidiga tonår gick bort i alkoholrelaterade skador. 

– Jag var alltid orolig för honom, och varnade honom tidigt för att börja dricka. Han bar på en tung genetisk börda.

Andrew tyckte om skolan och livet som student, det gick bra för honom. Han läste en masterutbildning och fick ett bra jobb som finansanalytiker för delstaten New York, berättar Ingrid. Men parallellt med det utvecklade han ett alkoholberoende.

– Under sina sista år bad han om hjälp för det. Men den hjälp han kunde få genom 12-stegsprogram var inte alls tilltalande för honom. 

Hedra minnet av Andrew

Det blev en chock och en svår sorg för Ingrid när Andrew hastigt avled.

– Jag insåg att den enda vägen för mig att gå vidare var att försöka bidra till forskningen och på så sätt kanske kunna vara med om att rädda andra människors liv. Jag är därför glad att jag upptäckte professor Heilig. Han är internationellt känd för sin forskning. Dessutom verkar han vara en person med djup medkänsla för människor med alkoholbesvär och utan att moralisera över deras beroende.

Ingrid Bock har därför startat en donationsfond i USA, The Andrew J. Bock Family and Friends Memorial Fund. Fonden ska stödja Markus Heiligs forskning och pengar ska sättas in varje år på Andrews födelsedag den 6 april.  

– Andrew var en generös person redan som liten pojke. Jag är säker på att det skulle ha känts bra för honom att veta att hans minne hedras på det här speciella sättet, säger Ingrid Bock.

Kristina Lyngenberg är fundraiser på LiU Donation.
– Det här är inte bara en generös donation och en gripande historia. Den nya relationen till Ingrid Bock känns mycket värdefull och har också bidragit till att vi nu öppnat dörren för andra amerikanska donatorer att donera till LiU. Vi har redan nu tacksamt tagit emot ytterligare donationer till Andrew J. Bock Family & Friends Memorial Fund, kommenterar hon.

Donera skattefritt från USA

Linköpings universitet är anslutet till King Baudouin Foundation USA, en stiftelse som gör det möjligt för givare bosatta i USA att stödja ideella initiativ i Europa. Givare med säte i USA kan skattefritt stödja forskning och utbildning vid LiU genom att bidra till ”American Friends of Linköping University” vid King Baudouin Foundation United States (KBFUS).

 

Relaterat innehåll

Markus Heilig.

Miljonregn ger två nya excellenscenter på LiU

Linköpings universitet får sammanlagt nästan 57 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att bilda två nya excellenscenter för nyskapande forskning. Enligt Vetenskapsrådet sker det i mycket hård konkurrens.

Försöksledare och försöksdeltagare med elektroder på tinningen.

Hjärnans cannabisliknande system skydd mot beroendesjukdom

Höga nivåer av kroppens egna cannabisliknande ämnen skyddar mot att utveckla beroendesjukdom hos personer som haft traumatiserande upplevelser som barn, enligt en studie från LiU.

Så fastnar skrämmande minnen i vissa hjärnor

LiU-forskare har hittat en biologisk mekanism som förstärker lagringen av skrämmande minnen i hjärnan. Upptäckten identifierar en möjlig gemensam mekanism bakom ångest och alkoholberoende.

Kontakt