18 november 2021

Vilka hinder möter etablerade företag i sin digitalisering? Och hur kan svårigheterna övervinnas? Svaren på de frågorna ger Sandra Sjöbäck och Amanda Spaak ett av två Christer Gilén-stipendier 2021. ”Jättekul”, säger de överraskade pristagarna.

Amanda Spaak och Sandra Sjöbäck.
Dubbla vinnare! Amanda Spaak och Sandra Sjöbäck skrev bästa uppsatsen om digitalisering 2021 - och fick jobb direkt efter examen. Längre ner på sidan ger de sina bästa uppsatstips.

Teori och praktik

I examensarbetet “Digital Business Transformation in Incumbent Firms” undersöker författarna digitaliseringen i sex stora, väletablerade svenska företag inom främst tillverkningsindustrin. Uppsatsen skrevs i våras på masterprogrammet Industrial Engineering and Management och belönas med Christer Gilén-stipendiet på 10000 kronor inom ekonomisk styrning, organisation och innovation.

Både Sandra Sjöbäck och Amanda Spaak arbetar i dag i Göteborg, för övrigt på det konsultföretag som exjobbet gjordes i samarbete med.

- Det är jättekul med stipendiet. Vi visste faktiskt inte att vi var nominerade så det kom som en stor överraskning, säger stipendiaterna.

Uppsatsen består dels av en litteraturgenomgång, dels av intervjuer med tolv nyckelpersoner i de sex företagen. Något som juryn lyfter fram i motiveringen är den föredömliga kopplingen mellan teori och praktik i examensarbetet.

Bara i början

Författarna konstaterar att företagen generellt inte kommit så långt i digitaliseringen som de själva, och även många utomstående, tror. Av tre utvecklingsstadier befinner sig samtliga i den första, ”early in transition”, och är i bästa fall på väg mot den andra, ”digitally advancing”. Det tredje och mest utvecklade stadiet, ”digitally mature”, är bolagen långt ifrån.

Digitalisering definieras i uppsatsen både som bolagens interna arbete och deras externa erbjudande till kunder.

- Generellt sett är stora, etablerade företag ganska omogna i sin digitalisering. De möter också särskilda utmaningar jämfört med mindre och nyare företag, säger Amanda och Sandra.

Bakom svårigheterna finns bristande kunskap och problem att rekrytera personal med rätt kompetens. Företagens storlek kan också göra dem trögrörliga och långsamma i förändringsarbetet. Och jämfört med start up-bolag i teknikbranschen är det kanske inte alltid ”så himla spännande” att jobba i de här bolagen, som en intervjuperson uttryckte det.

- Plötsligt möter de här bolagen helt nya konkurrenter, som Google och Microsoft. Det gäller rekrytering, men även försäljningen när det egna erbjudandet blir mer digitalt. Det är förstås tufft.

Viktig huvudaffär

Uppsatsen resulterar i ett ramverk med en rad rekommendationer för att arbeta med digitalisering på ett effektivt sätt. En sådan är att ingå partnerskap med mindre, specialiserade företag och på så sätt få tillgång till kompetens, en annan är att arbeta agilt och iterativt (i cykler) i samarbete mellan olika avdelningar på företaget. Den traditionella modellen är annars uppdelad i ”stuprör” där beslut från ledningen sakta rör sig nedåt i organisationen.

- Det är också viktigt att man finner kopplingen mellan sin huvudaffär och digitalisering. Det finns ingen anledning att sluta göra sådant man är duktig på, men vi tror att det på olika sätt kan utvecklas ytterligare, säger Sandra och Amanda.

I det egna uppsatsarbetet var de noga med att lägga mycket tid på metoddelen i början. Det underlättade det fortsatta arbetet. Dessutom kände de varandra ganska väl och hade jobbat ihop tidigare.

- Vi hade samma ambitionsnivå och var överens om detaljnivån. Sen kompletterar vi varandra också. Drar man det till sin spets är Sandra lite mer idéspruta och kreativ, medan jag kanske är den som mer sätter ord på idéerna, säger Amanda.

- Ja, det är en bra beskrivning. Jag tycker vårt samarbete funkade väldigt bra, säger Sandra.

• Läs uppsatsen: Digital Business Transformation in Incumbent Firms

 

Motiveringen: 

”Genom en väl utförd och beskriven fallstudie utvecklar författarna en modell för hur etablerade företag kan hantera problem i sin digitala transformation. I den välskrivna uppsatsen identifieras olika mognadsstadier i företagen och hur dessa påverkar den digitala transformationen. På ett förtjänstfullt sätt visar författarna även att de kan hantera relevanta teorier kopplade till sin frågeställning.”

 

Fyra tips för en bra uppsats

  • Välj vem du samarbetar med

- Arbetet blir både roligare och lättare om du jobbar med någon du känner och som tänker ungefär som du.

  • Var noga med metoddelen

- Vi lade tre veckor på den i början, sen var det bara att köra på. Det underlättade mycket att vi hade en klar bild av vad vi skulle göra.

  • Gör ett rapportskelett

- Vi punktade upp alla fakta som skulle med och skrev utifrån de stolparna. Då missade vi ingenting viktigt.

  • Ring istället för att mejla

- Vi ringde upp de intervjupersoner vi ville prata med. Alla ställde upp, trots att det var ganska högt uppsatta personer i stora företag.


Andra mottagare av Christer Giléns stipendium

Kontakt

 
Fotografi av Kristina Lyngenberg

Kristina Lyngenberg

Fundraiser

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF)