21 oktober 2019

Kombinationen av en praktisk checklista och ett viktigt, men outforskat, område ger Cecilia Josefsson och Emma Berg ett av Christer Giléns stipendier 2019. Det prisade examensarbetet kan få stor praktisk användning i företag i olika branscher.

Emma Berg och Cecilia Josefsson, mottagare av Christer Giléns stipendium 2019. Foto: Privat

Ny syn på digitalisering

I examensarbetet Enabling digital transformation – a dynamic capabilities approach kombinerar de två LiU-studenterna studiet av dynamiska förmågor med digital transformation. Med dynamiska förmågor menas enkelt uttryckt företags förmåga att utveckla och skapa nya resurser medan digital transformation definieras som förändring av verksamhet och strategi genom digital teknik.

Att använda teorin om dynamiska förmågor på digital förändring är ovanligt, och en viktig orsak till att exjobbet blev så bra.

Emma Berg.

- Det var också något som vår handledare tyckte var viktigt, att vi skulle göra något nytt, säger Cecilia och Emma.

Examensarbetet mynnar ut i ett ramverk, eller checklista, med 31 byggstenar för hur företag praktiskt kan arbeta med digital förändring. Byggstenarna gäller tre områden – ledarskap och vision, kultur och människor samt processer och strukturer – och kategoriseras inom tre större delförmågor: Sense (känna av vilka möjligheter som finns), Seize (förmågan att fånga dessa möjligheter) och Reconfigure (förmågan att ompröva). Dessa begrepp används ofta i studiet av dynamiska förmågor.

31 lika viktiga delar

Konkret handlar byggstenarna om sådant som utvärdering, kunskapsinventering, integrering av digital teknik och digitala strategier som formuleras tydligt. Andra exempel är vikten av en öppen och tillåtande företagskultur och engagemang från den högsta ledningen.

- Vi ville göra en checklista som är praktiskt användbar, men samtidigt så generell att den passar i olika företag och branscher. Vi går inte in på vilka åtgärder som är viktigast eller i vilken ordning de bör genomföras. Det kan skilja från fall till fall, säger Emma och Cecilia.

Cecilia Josefsson.

- Vi skriver till exempel att företaget bör ha rutiner på olika områden, men inte exakt vad rutinerna ska innehålla.

Ramverket med de praktiska byggstenarna kommer att användas av konsultföretaget Propia, som tillsammans med Tekniska verken var partnerföretag till examensarbetet. Exakt hur Propia väljer att använda checklistan är inte klart, men sannolikheten är stor att den på så sätt kommer att göra viktig praktisk nytta.

Stort behov i näringslivet

- Många företag behöver gå igenom en digital transformation med gör inte så mycket, eller vet inte vad de ska göra. Förhoppningsvis kan de få hjälp av aktiviteterna i checklistan.

Vad har ni själva lärt er?

- Väldigt mycket om digitalisering, som vi inte kunde så mycket om tidigare. Vi har också gjort många intervjuer, vilket var väldigt lärorikt. Dels hur man bemöter olika människor och dels hur olika olika personer kan se på en och samma företeelse.

Emma och Cecilia känner varandra väl och hade innan exjobbet skrivit flera andra rapporter tillsammans. Det bidrog säkert också till att resultatet blev så bra.

- Vi är ganska lika och litar på att den andre är lika engagerad som man själv är. Vi har också utvecklat ett akademiskt språk som gör att texten blir ganska enhetlig oavsett vem som skriver, säger Cecilia.

- Sen kanske Cecilia är den som har mest idéer, medan jag ifrågasätter mer. Men då kompletterar vi varandra bra, säger Emma.

Fakta:

Emma Berg och Cecilia Josefsson har läst civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi och masterprofilen med inriktning mot strategi och styrning.

De tilldelas Christer Giléns stipendium inom ekonomisk styrning, organisation och innovation. Stipendiet är på 10 000 kronor.

Läs rapporten med checklistan här: Enabling Digital Transformation

Motivering till priset:

”Emma och Cecilia har kombinerat de två forskningsfälten dynamiska förmågor och digitala förändringsprocesser. De har identifierat faktorer som är kritiska för att åstadkomma digital transformation, för att sedan översätta vad dessa innebär i termer av de tre aspekter som ofta används för att bryta ner dynamiska förmågor: sense, seize och reconfigure. Detta har resulterat i en lista över konkreta aktiviteter som tillsammans bidrar till digital transformation. Genom att använda aktiviteterna som en checklista för att utvärdera sin egen verksamhet kan företag identifiera vilka områden de behöver utveckla för att bli mer digitaliserade.”

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.