11 september 2019

I början av 70-talet läste Christer Gilén till civilingenjör på Linköpings universitet. Nu, närmare 50 år senare, inrättar han två helt nya priser till civilingenjörsstudenter på sitt gamla universitet.

Kontakten med LiU och Linköping har sedan studieåren varit obefintlig. Men nu närmar han sig pensionsåldern och har börjat fundera på hur hans pengar ska kunna göra nytta.
– Jag vill ge något tillbaka till mitt universitet, säger Christer Gilén.

Christer Gilén. Foto Charlotte Perhammar

Vill stödja ett ungt universitet

Det är inte enbart för att han själv läst i Linköping som han donerar pengar till just Linköpings universitet. Många av de äldre lärosätenas teknikutbildningar har redan ett stort kapital i olika stiftelser. Det har han insett när han tagit reda på mer om donationer och inrättandet av stiftelser. 
– Därför tycker jag det känns roligare att stödja ett ungt universitet. Eftersom jag själv har ett starkt teknikintresse så har det varit naturligt att rikta min donation till de tekniska utbildningarna.

Christer Gilén arbetar sedan länge på Ericsson i Stockholm. När han tänker tillbaka på sin studietid på Y-linjen, teknisk fysik och elektronik, så kommer han ihåg den med glädje. Inte minst korridorlivet i stadsdelen Ryd.
– Det var en rolig tid. Jag hade turen att hamna i en bra korridor med många fester. Så ibland gick studierna sisådär, men det löste sig, minns han och skrattar.

Hans donation på hundra tusen kronor går till Jubileumsstiftelsen som inrättades 2015 i samband med LiU:s 40-årsjubileum. Via den donationen har han instiftat Christer Giléns priser/stipendier till bästa masteruppsats/examensarbete inom områdena ”Ekonomisk styrning, organisation och innovation” och ”Statistik och maskininlärning”. Det ligger en tanke bakom att inrätta just ett pris eller stipendium. Christer Gilén har noga gått igenom formuleringar i olika slags stiftelser som är upprättade sedan lång tid tillbaka. Han vill undvika inlåsningseffekter, säger han. 

– Det får inte vara för snäva krav när gåvobrev upprättas. Jag har sett en del konstiga skrivelser som gör att pengarna blir inlåsta, till exempel när det står att donationen ska gå till mindre bemedlade i en viss socken. Det kan innebära att pengarna överhuvudtaget inte kan användas. Målet med hans donation är att uppmuntra studentarbeten som kan leda till tillämpningar inom det privata näringslivet eller i den offentliga sektorn.

Belönar de bästa studenterna

Christer Gilén tycker det känns meningsfullt att rikta sin donation till just studenter.

– Det är roligt att kunna belöna duktiga studenter, de får ett erkännande och en sporre att göra ett bra jobb. Varje år kommer en eller flera pristagare att utses inom respektive område och motta ett stipendium mellan fem och 20 000 kronor. Men han tycker det är viktigt att säkerställa kvalitén på priset.
– Om det ett år inte är tillräckligt bra uppsatser så kan vi spara pengarna och dela ut mer till ett annat år, kanske till fler pristagare.
Som donator kommer Christer Gilén till viss del vara med i valet av pristagare. De berörda institutionerna gör ett urval av studenter som blir nominerade och Christer Gilén får sedan ta del av deras uppsatser och säga vilka han föredrar.
–Men det är institutionsstyrelsen på de respektive utbildningarna som är huvuddomare, betonar han.  

Utdelning i Studenthuset

Den första utdelningen av Christer Giléns stipendier hölls den 25 oktober 2019 i Studenthuset på Campus Valla i Linköping. Christer Gilén överlämnade då personligen stipendierna till de utsedda studenterna: Goutam Bhat samt Emma Berg och Cecilia Josefsson. Donationen blir ett sätt att återknyta kontakten med LiU.

– Jag har inte tänkt att studera mer i mitt liv, säger han och ler lite. Så då blir det en donation istället. Hur mycket kontakt jag kommer ha med universitetet framöver vet jag inte riktigt. Min enda förväntan är att få allt att fungera enligt gåvobrevet som upprättats, sen får vi se vad som händer. Fler utdelningar och resor till Linköping lär det i alla fall bli.

 

Pengar är ju alltid bra att få när man är ung och inte har så mycket kapital. Jag hoppas att de ska göra nytta.
Christer Gilén, LiU-alumn och givare till LiU

Christer Giléns stipendier och mottagare

Kontakt