14 december 2018

Kinga Barrafrem vid avdelningen för Nationalekonomi och Jedi Lab får det prestigefyllda Wallanderstipendiet på 1,725 miljoner kronor. Hon tilldelas priset både för sin doktorsavhandling och planerade framtida forskning.

kinga barrafrem"En stor ära och en belöning för allt arbete som doktorand", säger Kinga Barrafrem, ensam mottagare av Wallanderstipendiet på Linköpings universitet. Bild: Mikael Sönne

Ensam på universitetet

Wallanderstipendier delas ut till framstående yngre nydisputerade forskare inom ekonomi och ger full forskningsfinansiering i tre år. För Kinga Barrafrem som också undervisar kommer pengarna räcka i minst fyra år.

Pristagaren är den enda på Linköpings universitet och hade nominerats av prefekten på IEI, Per-Olof Brehmer.

- Det känns fantastiskt roligt. Jag visste ju att jag var nominerad, men fick ändå läsa mejlet två gånger för att riktigt fatta att jag fått stipendiet, säger Kinga Barrafrem som tycker att priset är viktigt på många sätt. 

- Det säkrar arbetet med kommande projekt och min position här på LiU. Sen är det en stor ära och en sorts belöning för allt arbete som doktorand.

Pengar är inte allt

kinga barrafremKinga Barrafrem med doktorsavhandlingen som bidrog starkt till priset. Bild: Mikael Sönne

I doktorsavhandlingen ”Social and Economic Factors in Decision Making under Uncertainty” undersöker Kinga Barrafrem hur ekonomiska och sociala faktorer påverkar beslutsfattande i risksituationer. Det är inte bara den ekonomiska nyttan som påverkar besluten, vilket forskningen traditionellt trott, utan också en rad andra faktorer som trötthet, konkret situation, osäkerhet och uppfattning om rättvisa.

- Det är inte bara pengar som motiverar människor. Ibland tar man beslut som man till och med vet är ekonomiskt ofördelaktiga, konstaterar hon.

Forskningsinriktningen är en del av beteendeekonomin som upplever ett stort uppsving efter förra årets ekonomipris till Richard Thaler; en forskare som undersökt hur mänskliga karaktärsdrag styr både individuella beslut och utfall på marknaden. Forskningsområdet är så hett att Kinga Barrafrem flera gånger upptäckt att egna uppslag redan resulterat i artiklar eller rapporter från helt andra forskare. Det kan vara både inspirerande och frustrerande.

Orsaken till dåliga beslut

I kommande projekt vill hon undersöka varför människor mot bättre vetande kan ta dåliga ekonomiska beslut. Bristfälliga beslut kan bero på okunskap, men behöver inte göra det. Ibland struntar individen helt enkelt i den information som skulle kunna förbättra beslutet.

Exempel: Hur kan en person köpa en dyr TV-apparat utan att först kontrollera om hen verkligen har råd? Och varför tänker många inte på hur stora alla småutgifter i form av fika, biobesök och nöjen egentligen blir – och vad de pengarna kunde användas till istället?

doktosavhandling kinga barrafrem

- På sikt hoppas vi att forskningen ska hjälpa människor att ta bättre beslut, säger hon.

Om tiden räcker kommer Kinga Barrafrem också att fortsätta arbeta med andra projekt, dels inom hälsoekonomi, dels med delar av doktorsavhandlingen som kan vidareutvecklas.

Fakta: Wallanderstipendiet

• Stipendierna delas ut av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse vars ändamål är samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia. 

• Stiftelserna har fem olika anslagstyper: Program, Wallanderstipendier, Hedeliusstipendier, Browaldhstipendier samt Forskarutbyte och spridning.

• Wallanderstipendierna syftar till att forskaren efter tre år ska uppnå docentkompetens.

Kontakt

Läs mer