28 maj 2019

Fyra projekt på Linköpings universitet och ett på RISE Acreo får pengar när Norrköpings fond för forskning och utveckling delar ut drygt 5 miljoner kronor 2019.

Detaljbild på grankvist i motljus.
Foto: Thor Balkhed

Fondens syfte är att höja medborgarnas utbildningsnivå, utveckla kommunens verksamhet, arbetsmarknad och näringsliv och stärka Campus Norrköping. Nu har man beslutat att bidra till följande projekt:

  • Språkundervisning i förskolan – stöd för lärande och utveckling, 1, 5 miljoner kr.
  • Testbädd Kungsgatan, 1,5 miljoner kr.
  • Programmering som nytt kunskapsinnehåll i teknikämnet i årskurs 1-6,
    1,2 miljoner kr.
  • Smart textil: Flexibel skogsbaserad nonwoven textilelektronik, 860 000 kr
  • Immersiv och interaktiv teknik för lärande och kreativitet på museer, 320 000 kr. 

Video

Kommunen offentliggjorde namnen på forskare och projekt som fått anslag i Tornrummet i Rådhuset och forskarna svarade med att berätta om sina planer. (Se bildspel ovan)

Kommunalrådet Lars Stjernkvist konstaterade att man delat ut pengar sedan 2012 och det finns beslut på att fortsätta minst två år till eftersom samarbetet är viktigt för Norrköpings utbildningsnivå och utveckling. Han berättade också att han, som i en tävling kommit på en mindre hedrande plats i en listning av sämst klädda politiker i Sverige, nu hoppades få bli den smartast klädde tack vare textilprojektet som just fått anslag.

LiU:s campusråd Martin Rantzer sade att fondens stöd betyder mycket som startbidrag för viktiga forskningsprojekt på Campus Norrköping.

Språkundervisning i förskolan – stöd för lärande och utveckling

Foto: Thor BalkhedHuvudsökande och projektledare är Maria Simonsson, biträdande professor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), Linköpings universitet, Campus Norrköping. Medsökande är Kenneth Holmberg, utbildningsstrateg, utbildningskontoret, Norrköpings kommun.

Projektet är så kallad aktionsforskning som sker nära och i samarbete med det som undersöks och målet är att uppnå praktisk nytta direkt. En kommunanställd förskollärare ska under fyra år forska på sex förskolor, med fokus på daglig språkutveckling som högläsning och bokläsning. Projektet ingår i en satsning av kommunen och LiU för att utveckla förskolans undervisning.

Testbädd Kungsgatan

Huvudsökande och projektledare är Vangelis Angelakis, biträdande professor vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping. Samarbetspartners är bl a Digitaliseringsavdelning Norrköpings kommun, RISE Interactive, RISE SICS, SMHI, FALK, CISCO och Millbyte.

Projektet ska under två år forska kring Internet of Things, (Sakernas internet) vid Kungsgatan. Gatan innehåller en rad trafikproblem som byggplats, utryckande räddningstjänst och polis, det helt oreglerade Skvallertorget och Bergsbron över Motala Ström där fotgängare och cyklister inte kan vika undan om en bil hamnar utanför vägbanan.

Utplacerade sensorer ska samla in data om motorfordon, cyklar, luft och buller. Med informationen hoppas man kunna uppskatta och planera trafikflöden för att undvika olyckor och få smidigare passage. Projektet ligger i linje med kommunens planerade arbete inom digitalisering och en Smart stad.

Programmering som nytt kunskapsinnehåll i teknikämnet i årskurs 1-6

Huvudsökande och projektledare är Cecilia Axell, biträdande universitetslektor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), Campus Norrköping.

Forskarna ska under två år undersöka vad elever får ut av att studera programmering inom skolämnena teknik och matematik, och utveckla kompetensen hos lärarna. Många av de sistnämnda känner osäkerhet inför programmeringen, som just införts i årskurs 1-6. Tanken är också att utveckla undervisning och forskning i och om programmering inom lärarutbildningen på Campus Norrköping.

Smart textil: Flexibel skogsbaserad nonwoven textilelektronik

Foto Thor BalkhedHuvudsökande och projektledare är Xin Wang, forskare vid RISE Acreo Norrköping.

Projektet ska utveckla teknik och material för att kombinera textil med elektronik. Det syftar till att skapa ett nytt forskningsområde inom organisk elektronik i Norrköping. Här jobbar redan RISE Acreo och Laboratoriet för organisk elektronik på LiU med organiska och biobaserade material för att ersätta metaller i elektronik, men nu vill man utveckla smarta textilmaterial som är ”nonwoven” (icke vävd). 

Det nya materialet kan tänkas passa i kläder, hygienprodukter, isolering och förpackningsmaterial, men också för energilagring, solceller, bildskärmar eller som ett inbyggt batteri i ett hus. 

Ett delmål i projektet är att organisera workshops i Norrköping för att med lokala näringslivet demonstrera och främja potentiell tillverkning av produkter i Norrköping.

Immersiv och interaktiv teknik för lärande och kreativitet på museer

Foto: Thor Balkhed. 
Gestaltning med rum och ljud på Norrköpings
konstmuseum i LiU-kursen Ljudkultur.
Huvudsökande och projektledare är Bodil Axelsson, biträdande professor vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, Campus Norrköping. Projektet samverkar med region Östergötlands digitala kulturkluster som drivs av Norrköpings Science Park i samarbete med RISE.

Inom musei- och kulturarvspedagogiken finns en ökad vilja att göra besökare till deltagare. Projektet ska under tio månader undersöka digitala teknikers möjligheter att förnya gestaltning av kunskap, lärande och upplevelser inom musei- och kulturarv. Målet är att starta en fristående kurs vid Campus Norrköping i höst samt skriva en vetenskaplig artikel.

Projektet bidrar till ett nytt samarbete mellan två forskningsområden på Campus Norrköping: kulturarvs-forskning och forskning om immersiv visualisering och 3D-teknik. Immersiv visualisering betyder att man upplever sig omsluten eller starkt påverkad eller ser något som fysiskt inte finns; ett föremål börjar berätta om sig självt eller man är på en annan plats eller i en annan tidsålder. 3D-visningar i den klotformade Domen på Visualiseringscenter är ett exempel.

Relaterat innehåll