Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid IBL. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Ledamöter i institutionsstyrelsen

Ordförande

Örjan Dahlström, prefekt, universitetslektor

Ordinarie ledamöter

Song Ee Ahn, biträdande professor
Arvid Erlandsson, biträdande professor
Johanna Köpsén, universitetslektor
Jenny Lönn, administratör
Nedzad Mesic, universitetslektor
Carine Signoret, universitetslektor
Cecilia Sveider, universitetslektor

Suppleanter

Ann-Charlotte Bivall, proprefekt, universitetslektor
Mattias Forsblad, universitetslektor
Erik Nylander, biträdande professor
Linnéa Stenliden, biträdande professor
Ola Uhrqvist, universitetslektor

Doktorand och studeranderepresentanter

Vakant

Sekreterare

Gesine Ensle, samordnare

 

Mötestider 2024

Onsdag 24 januari
Onsdag 20 mars
Onsdag 15 maj
Onsdag 11 september
Onsdag 16 oktober
Onsdag 27 november

 

För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@liu.se

Kontakt

Örjan Dahlström är ordförande och Gesine Ensle är sekreterare i institutionsstyrelsen

Organisation