Institutionsstyrelsen vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid IBL. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Ledamöter i institutionsstyrelsen

Ordförande

Gisela Eckert, prefekt, universitetslektor

Vice ordförande

Ann-Sofie Wedin, universitetslektor

Ordinarie ledamöter

Song Ee Ahn, universitetslektor
Hanna Ekelund Strand, administratör
Arvid Erlandsson, universitetslektor
Carine Signoret, universitetslektor
Linnéa Stenliden, universitetslektor
Andreas Wallo, universitetslektor
Ann-Sofi Wedin, universitetslektor

Suppleanter

Anders Albinsson, universitetsadjunkt
Josefin Andin, universitetslektor
Daniel Västfjäll, professor
Jonas Hallström, professor
Ali Sarkohi, universitetslektor
Cecilia Sveider, universitetsadjunkt

Doktorand och studeranderepresentanter

Samuel Gyllenberg (doktorand)
Felicia Boehme-Stock (doktorand suppelant)
Viktor Söderberg (student) 

Sekreterare

Lisa Larsson

 

Mötestider 2022

Onsdag 19 januari

Onsdag 23 mars

Onsdag 18 maj

Onsdag 7 september

Onsdag 19 oktober

Onsdag 30 november 

 

För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@liu.se

Kontakt Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll