Institutionsstyrelsen vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid IBL. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Ledamöter i institutionsstyrelsen

Ordförande

Gisela Eckert, prefekt, universitetslektor

Vice ordförande

Ann-Sofie Wedin, universitetslektor

Ordinarie ledamöter

Song Ee Ahn, universitetslektor
Hanna Ekelund Strand, administratör
Arvid Erlandsson, universitetslektor
Carine Signoret, universitetslektor
Linnéa Stenliden, universitetslektor
Andreas Wallo, universitetslektor
Ann-Sofi Wedin, universitetslektor

Suppleanter

Anders Albinsson, universitetsadjunkt
Josefin Andin, universitetslektor
Daniel Västfjäll, professor
Jonas Hallström, professor
Ali Sarkohi, universitetslektor
Cecilia Sveider, universitetsadjunkt

Studeranderepresentanter

Samuel Gyllenberg (doktorand)
Leo Bouveng (studeranderepresentant)
Vakant (studeranderepresentant)

Suppleant

Vakant (doktorand)

Sekreterare

Lisa Larsson

 

Mötestider 2021

20 januari
24 mars
19 maj
8 september
20 oktober
1 december

 

För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@liu.se

KontaktVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll