Institutionsstyrelsen vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid IBL. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Mandatperiod: 2018 -

Ledamöter i institutionsstyrelsen

Ordförande

Gisela Eckert, prefekt, universitetslektor

Vice ordförande

Ann-Sofie Wedin, universitetslektor 

Ordinarie ledamöter

Fredrik La Fleur, administratör
Song Ee Ahn, universitetslektor
Arvid Erlandsson, universitetslektor
Carine Signoret, universitetslektor
Linnéa Stenliden, universitetslektor
Andreas Wallo, universitetslektor
Ann-Sofi Wedin, universitetslektor

Suppleanter

Anders Albinsson, universitetsadjunkt
Josefin Andin, universitetslektor
Daniel Västfjäll, professor
Jonas Hallström, professor
Ali Sarkohi, universitetslektor Cecilia Sveider, universitetsadjunkt

Studeranderepresentanter

Samuel Gyllenberg (doktorand)
Sara Özcan (studeranderepresentant)
Vakant (studeranderepresentant)

Suppleant

Vakant (doktorand)

Sekreterare

Lisa Larsson

 

Mötestider 2021

20 januari
24 mars
19 maj
8 september
20 oktober
1 december

 

För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@liu.se

KontaktVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll