Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid IDA. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Institutionen leds av en styrelse och under styrelsen av en prefekt. Institutionsstyrelsen väljs för en period av tre år.

Styrelsen består av prefekt som är ordförande och där proprefekt är suppleant, sex lärare med personliga suppleanter, en icke-lärare med personlig suppleant, en forskarstuderande med personlig suppleant, samt två studeranderepresentanter från grundutbildningen med personliga suppleanter. 

Vid val utses en komplett styrelse (exklusive studeranderepresentanter), där ett av alternativen föreslås av en valberedning utsedd av prefekten. Valberedningen utser eventuella nya ledamöter eller suppleanter (dock ej studeranderepresentanter) under mandatperioden.

Mandatperioden för den nuvarande styrelsen är 2024-01-01 - 2026-12-31.


Ordinarie ledamöter

Henrik Eriksson, ordförande
Klas Arvidsson
Annette Gelotte
Andrei Gurtov
Rita Kovordanyi
Jonas Kvarnström
Jolanta Pielaszkiewicz
Soheil Samii
Linda Wänström
Tom Ziemke

Ersättare (ej personliga)

Karin Baardsen
Aseel Berglund
Eva Blomqvist
Lena Buffoni
Niklas Carlsson
Isak Hietala
Marco Kuhlmann
Patrick Lambrix
Zebo Peng
Erik Prytz 

 

Studeranderepresentanter

 Lintek student ordinarie  vakant  Ludvig Bolin, suppleant
 Lintek doktorand ordinarie  John Tinnerholm  Jenny Kunz, suppleant
 STUFF student ordinarie vakant  suppleant vakant
 STUFF doktorand ordinarie vakant  suppleant vakant

 

Protokoll och handlingar

Styrelsens protokoll diarieförs. För att ta del av protokoll eller andra dokument, kontakta registrator@liu.se.

Styrelsens medlemmar får handlingar utskickade via e-post av sekreteraren. Interna medarbetare hittar protokollen på den interna webben, Liunet.

Kontakt

Organisation