Institutionsstyrelsen vid Institutionen för datavetenskap

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid IDA. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Institutionen leds av en styrelse och under styrelsen av en prefekt. Institutionsstyrelsen väljs för en period av tre år.

Styrelsen består av prefekt som är ordförande och där proprefekt är suppleant, sex lärare med personliga suppleanter, en icke-lärare med personlig suppleant, en forskarstuderande med personlig suppleant, samt två studeranderepresentanter från grundutbildningen med personliga suppleanter. 

Vid val utses en komplett styrelse (exklusive studeranderepresentanter), där ett av alternativen föreslås av en valberedning utsedd av prefekten. Valberedningen utser eventuella nya ledamöter eller suppleanter (dock ej studeranderepresentanter) under mandatperioden.

Mandatperioden för den nuvarande styrelsen är 2018-01-01 - 2020-12-31.
 
Ordinarie Ersättare

Henrik Eriksson (ordf)

Zebo Peng

Ahmed Rezine

Ola Leifler

Kristian Sandahl (vice ordf)

Marco Kuhlmann

Tom Ziemke

Eva Blomqvist

Annika Tillander

Oleg Sysoev

Jonas Kvarnström

Fredrik Heintz

Patrick Lambrix

Niklas Carlsson

Erik Nilsson

Isak Hietala

Annette Gelotte

Andreas Lange

Anna Grabska Eklund

Anne Moe


Studeranderepresentanter

Lintek student ordinarie

Oskar Bränfeldt

(suppleant vakant)

Lintek doktorand ordinarie

Klervie Tocze

(suppleant vakant)

STUFF student ordinarie

vakant

(suppleant vakant)

STUFF doktorand ordinarie

vakant

(suppleant vakant)

Protokoll och handlingar

Styrelsens protokoll diarieförs. För att ta del av protokoll eller andra dokument, kontakta registrator@liu.se.

Styrelsens medlemmar får handlingar utskickade via e-post av sekreteraren. Interna medarbetare hittar protokollen på den interna webben.

KontaktVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll