Verksamhetsstöd (VS)

Avdelningen för verksamhetsstöd vid Institutionen för datavetenskap ger stöd till institutionens kärnverksamhet, ledning och medarbetare. Avdelningen består av två enheter, Gemensamma kansliet (GK) och Ekonomi och verksamhetsnära stöd (EVS).

En kvinna på studerandeexpeditionen håller upp ett dokument Foto Jonas Järmen Vi ger stöd inom områdena ekonomi, HR, registratur, ledningsstöd, grundutbildnings-, forsknings- och forskarutbildningsadministration, inköp och lokaler.

Avdelningen är placerad i institutionens lokaler på campus Valla i Linköping.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss

Medarbetare vid VS

Avdelningar vid IDA

Robothunden Spot överlämnar en första hjälpen väska till en knäböjande man

Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)

Verksamheten vid avdelningen AIICS, Institutionen för datavetenskap, är fokuserad på forskning och undervisning inom artificiell intelligens, dess teoretiska grunder och dess tillämpningar.

Drönare

Databas- och informationsteknik (ADIT)

Avdelningen ADIT vid Institutionen för datavetenskap bedriver forskning inriktad mot principer, metoder och verktyg för definition och konstruktion av avancerade databas- och informationssystem för dagens och framtidens informationssamhälle.

En kvinna går med en servicerobot i en korridor

Människocentrerade system (HCS)

Avdelningen HCS vid Institutionen för datavetenskap bedriver forskning och undervisning inriktad på att studera och förbättra interaktionen mellan individer, datorsystem och informationsresurser.

En person sitter framför en datorskärm och hanterar en golvrobot

Programvara och system (SAS)

Programvara och system är en avdelning vid Institutionen för datavetenskap för forskning och utbildning inom programvaruteknik och datorsystem. Forskningen omfattar både grundforskning och projekt i samarbete med industrin.

Ett par händer håller i en tärning.

Statistik och maskininlärning (STIMA)

Vid avdelningen STIMA, Institutionen för datavetenskap, bedrivs forskning inom modern dataanalys.  Avdelningen är värd för kandidatprogrammet i statistik och dataanalys, och det internationella masterprogrammet Statistics and Machine Learning.

En kvinna på studerandeexpeditionen håller upp ett dokument

Verksamhetsstöd (VS)

Avdelningen för verksamhetsstöd vid Institutionen för datavetenskap ger stöd till institutionens verksamhet inom ekonomi, HR, registratur, ledningsstöd, grundutbildnings-, forsknings- och forskarutbildningsadministration, inköp och lokaler.

Om institutionen