Verksamhetsstöd (VS)

Avdelningen för verksamhetsstöd vid Institutionen för datavetenskap ger stöd till institutionens kärnverksamhet, ledning och medarbetare.

En kvinna på studerandeexpeditionen håller upp ett dokument Foto Jonas Järmen Vi ger stöd inom områdena ekonomi, HR, registratur, ledningsstöd, grundutbildnings-, forsknings- och forskarutbildningsadministration, inköp och lokaler.

Avdelningen är placerad i institutionens lokaler på campus Valla i Linköping.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss

Medarbetare vid VS

Avdelningar vid IDA

Om institutionen