Verksamhetsstöd (VS)

Avdelningen för verksamhetsstöd vid Institutionen för datavetenskap ger stöd till institutionens kärnverksamhet, ledning och medarbetare.

Vi ger stöd inom områdena ekonomi, HR, registratur, ledningsstöd, grundutbildnings-, forsknings- och forskarutbildningsadministration, inköp och lokaler.

Avdelningen är placerad i institutionens lokaler på campus Valla i Linköping.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss

Medarbetare vid VS

Avdelningar vid IDA

Om institutionen