Verksamhetsstöd (VS)

Avdelningen för verksamhetsstöd vid Institutionen för datavetenskap ger stöd till institutionens kärnverksamhet, ledning och medarbetare inom områdena ekonomi, HR, ledningsstöd, studieadministration, inköp och lokaler.

Avdelningen är placerad i institutionens lokaler på campus Valla i Linköping.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Medarbetare vid VS Visa/dölj innehåll

Avdelningar vid IDA Visa/dölj innehåll

Om institutionen Visa/dölj innehåll