Verksamhetsstöd administration (VS)

Avdelningen ger stöd till institutionen för datavetenskaps kärnverksamhet, ledning och medarbetare inom områdena ekonomi, HR, ledningsstöd, studieadministration, inköp och lokaler.

 Verksamhetsstöd datorFoto: Karl Öfverström

Avdelningen finns placerad i institutionens lokaler på campus Valla, Linköping.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Avdelningar på IDA
Visa/dölj innehåll

Om institutionen
Visa/dölj innehåll