Möbeldesign, 180 hp

Examensarbete - DIO/Do it ourselves

Med detta projekt uppmanar jag till egenproduktion av de möbler vi inreder och omger oss med. Projektet består av tre möbler; En pall, en stol och ett bord, med tillhörande instruktionsmanualer. Möblerna är konstruktionsmässigt enkla att förstå och kräver inte mer av tillverkaren än handverktyg, brädgårdsvirke och instruktionerna.

Syftet är att öka självförtroendet hos människor och uppmuntra till kreativitet och arbetsglädje inom möbeldesign och inredning. Ambitionen med arbetet är att minska glappet mellan producent och konsument och därmed bidra till en fördjupad förståelse för fysiska föremåls påverkan - på miljö, ekonomi och människa. 

Mail: aelva.montell@gmail.com
Instagram: @alvamontell

 

Möbel av Älva Montell
David Lagerlöf

Vårutställning 2024

Organisation