Möbeldesign, 180 hp

Examensarbete - Förändring

Mina tidigare arbeten på Malmstens tar avstamp i att möbler bör ha en större uppgift än att bara vara en funktion i våra hem. Att tillåta en möbel att berätta en historia är att ge möbeln en egen röst.

Vad vill jag att mitt examensarbete ska representera? Temat har varit förändring, något som vi alla kan relatera till. Detta har jag gjort genom att gestalta tre skeden i livet: barndom, att växa upp och att åldras. Livscykeln representeras genom bild och mönster i olika material och tekniker.

Jag bestämde mig för att göra tre objekt, där varje enhet kopplas till en tapet och visar utvecklingen i ett större perspektiv.

Mail: ellen.corp@telia.com
Instagram: @designbycorp
Hemsida: designbycorp.com

Möbel skapad av Ellen Corp
David Lagerlöf
Möbel skapad av Ellen Corp
David Lagerlöf
Möbel skapad av Ellen Corp
David Lagerlöf

Vårutställning 2024

Organisation