Möbeldesign, 180 hp

Examensarbete - Vy – klädförvaring ur en breddad vy

Visste du att varje plagg i genomsnitt bara används sju gånger? Med grundtanken om att nå ett mer hållbart förhållningssätt till klädkonsumtion, har vi formgivit ett modulärt klädförvaringssystem som i kontrast till andra förvaringslösningar syftar till att förvara ett reducerat antal plagg.

Vi ser överfyllda garderober i var och vartannat hem, proppade med plagg som bara används några få gånger och kasseras långt innan de blivit utslitna. Trotts detta inhandlas nya kläder hela tiden.

Vy guidar användaren till en hållbar livsstil med omsorg för färre antal plagg och möjligheten att ge dem ett längre liv. Systemet består av ramar som kan monteras ihop med olika bredd och riktning samt tilläggslösningar. Vy ger en förbättrad överblick av plaggen och möjliggör bättre vädring, färre tvättar och fler användningar per plagg.

Mail: emelie.nilsson.ik@gmail.com
Instagram: @emenilss

Mail: loviisa.kanten@hotmail.com
Instagram: @kanten_design

Möbel skapad av Lovisa Kanten och Emelie Nilsson
David Lagerlöf
Möbel skapad av Lovisa Kanten och Emelie Nilsson

Vårutställning 2024

Organisation