Möbeldesign, 180 hp

Examensarbete - Cafégrupp

Avsikten med min designprocess har varit att utforma en cafégrupp. Med inspirationen som grund har jag gått vidare med renderingar, 3D-printning och prototypbygge. Jag har velat nå kärnan av vad skapandet av objekt handlar om, min approach har varit evolution snarare än revolution.

Samtidigt som jag velat utveckla något funktionellt har det estetiska spelat in. Vissa beslut har tagits för att uppnå en estetiskt tilltalande form. Att kombinera en avskalad form och på samma gång uppnå verkshöjd har varit en av utmaningarna.

Syftet med mitt arbete är att uppmuntra samtalet om hur nya möbler och objekt relaterar till det som redan skapats och vad som driver utvecklingen av form.

Mail: ezimdal@gmail.com
Instagram: @erikzimdahl

Möbel av Erik Zimdhal
David Lagerlöf
Möbel av Erik Zimdahl
Möbel av Erik Zimdahl

Vårutställning 2024

Organisation