Möbeldesign, 180 hp

Examensarbete - En gestaltningsövning med stolen som musa

Hur skulle du beskriva de här två stolarnas olika karaktärer? Vilka känslor väcker de hos dig och skulle du vilja ha någon av dem hemma? Vilken i så fall och varför?

Den emotionella koppling som uppstår mellan dig och en möbel sker på bråkdelen av en sekund. Samtidigt är den här kopplingen helt avgörande för din vilja att behålla, vårda, restaurera och reparera din möbel istället för att kasta den på tippen och köpa en ny.

Med hjälp av ett antal värdeord har jag medvetet försökt att ge de här stolarna olika karaktärer och inneboende egenskaper för att utveckla och förfina min gestaltningsförmåga i syfte att väcka just känslor.

Så, om du var tvungen att lägga din tid och dina pengar på att restaurera eller reparera någon av de här stolarna, vilken skulle det bli och varför?

Mail: Jakobludvighallstrom@gmail.com
Instagram: @jakobludvigdesign

Möbel skapad av Jakob Hallström
David Lagerlöf

Vårutställning 2024

Organisation