Möbeldesign, 180 hp

Examensarbete - Att lyfta fram hörnet ur skamvrån

Hörn utgör, på grund av sin geometri, en utmaning för inredning. Utmaningen att möblera ett hörn är sannolikt inte en isolerad upplevelse. Objekt placerade i hörn kan lätt uppfattas som inkonsekvent placerade utan sammanhang.

Min möbel är en oas för utforskning och eftertanke. Genom att placera den i ett hörn får den en symbolisk betydelse av att vara en plats för återhämtning och att möta det okända. Den uppmanar till att upptäcka och reflektera över det hörn som kanske tidigare har förbisetts.

På så sätt inspirerar den till en djupare förståelse av rummets möjligheter och dess betydelse i våra liv. Utöver hörnet bryter den mot och traditionella möbleringsförväntningar. Möbelns flexibilitet i funktion och användning skapar också utrymme för kreativt experimenterande.

Mail: joel-bauer@hotmail.com
Instagram: joelbauer
Hemsida: joelbauer.se

Möbel av Joel Bauer
David Lagerlöf
Möbel skapad av Joel Bauer
David Lagerlöf
Möbel skapad av Joel Bauer
Joel Bauer

Vårutställning 2024

Organisation