Möbelsnickeri, 180 hp

Examensarbete - Kompositgestaltning

Ett förslag på en konstnärlig gestaltning. Arbetsprocessen är som resultatet, eklektiskt och fragmentariskt. Språk har lånats från flertalet källor som manipulerats och blandats för att se vad som uppstår.

Passivitet i skapandet undviks genom denna metod som i bästa fall leder till innovation. Det designhistoriska flödet stod till mitt förfogande som referensbibliotek, och rörelsen som betytt mest är den postmoderna. Med oreserverad öppenhet för formalism, dekoration, poesi och symbolism.

Den målade ytan anonymiserar materialet samtidigt som det skapar enhetlighet och gemenskap. Det abstrakta språket lämnar innehållet öppet, där betraktarens läsningar gällande mening, association och tolkning välkomnas. Att erövra det egna personliga språket kan ta många år, och jag har inte bråttom.

Mail: idestenlars@gmail.com
Instagram: @larsidesten

Möbel av Lars Idesten
David Lagerlöf
Möbel av Lars Idesten

Möbel av Lars Idésten

Avancerad möbel – Gesäll - Gestalt

"Gestalt” förhåller sig fritt till koncept som ordning, rationalism och renhet. Formgivning behöver inte vara ärlig. Den får vara oärlig, irrationell, inspirerande, exceptionell. Känslorna som förmedlas står över nyttoaspekten. Funktion är viktigt, men formen är avgörande. Skönhet fyller en funktion i sig. Skåpet är mer självständig i sitt uttryck än personligt. Fokus låg på strävan efter att skapa ett relevant verk med integritet.

Formgivning: Pehr Åke Granberg
Material: Valnöt, furu & poppel
Mått: B 700 mm D 200 mm H 1400 mm

Möbel av Lars Idesten

Möbel av Lars Idesten

Möbel av Lars Idesten

Vårutställning 2024

Organisation