Möbelsnickeri, 180 hp

Examensarbete - Med grepp om detaljerna – fasthållning i CNC av små ämnen i små upplagor

Mitt examensarbete handlar om hur man säkrar arbetsstycken i CNC-maskiner – avancerade, datorstyrda fräsmaskiner. CNC står för Computer Numerical Control.

CNC-maskiner har inbyggda system för fastsättning som kan vara svåra att använda för mindre eller oregelbundna arbetsstycken. Vid större upplagor tillverkas ofta specialfixturer men för mindre serier eller enstaka delar, kan det innebära resursslösande.

Jag har därför konstruerat en flexibel fixtur som kan hålla många olika typer av arbetsstycken. Fixturen och dess klämmor är gjorda i trä, vilket minskar risken för maskinskador vid oväntade händelser.

Mail: mikael@reijmar.se

Möbel av Mikael Reijmar
David Lagerlöf
Möbel av Mikael Reijmar
David Lagerlöf

Malmstens Vårutställning 2024

Organisation