Möbeldesign, 180 hp

Examensarbete - Designprocess ur thailändsk tradition – att bli inspirerad av historia och ge form för framtiden

Sedan långt tillbaka i tiden har traditionella thailändska hus varit modulbaserade. Det har fungerat så pass bra att det thailändska folket än idag använder sig av samma designprinciper.

Designen är grundad i reella klimatsvårigheter, social standard och generella levnadssätt. Fokus har legat på anpassning, flexibilitet och funktion. När en familj växer lägger man till en ny sektion, snarare än att flytta till något större. Det ger en frihet som är värd att uppskatta för något så väsentligt som våra levnadssätt.

Jag ville använda mig av samma mentalitet. Min möbel är anpassningsbar efter våra behov och bygger på viljan att anpassas efter våra olika levnadssätt och omgivningar.

Mail: pantiip95@gmail.com
Instagram: pantip_jo

Möbel skapad av Pantip Johansson
David Lagerlöf

Vårutställning 2024

Organisation