Möbelsnickeri, 180 hp

Arbetsstation för hemmiljö – Examensarbete 16 hp

Under Coronapandemin har frågan kring arbete i hemmet aktualiserats mer än någonsin under vår livstid. Alla människor som har möjlighet att arbeta hemifrån i Sverige gör nu det. I mitt examensarbete har jag fokuserat på personer med kreativa yrken som i dag arbetar hemifrån. Målet med examensarbetet har varit att undersöka hur jag kan skapa en arbetsbänk som är anpassad för de krav och behov som designern och arkitekten har i sitt arbete, samtidigt som möbeln jag skapar måste passa in i en hemmiljö. För att underbygga min designprocess har jag använt mig av interaktiva undersökningar riktade till min målgrupp.

 

Detaljvyer och renderingar

I bakkant på arbetsstationen sitter det två lister mellan vilka användaren kan snäppa in moduler som fyller olika funktioner. Den bakre listen är stum medan den främre är flexibel.

 

Visualisering av arbetsstationen i bruk. I bakkant syns en förvaringshurts med utrymme för material till projekt, redskap och maskiner.

 

Under arbetet med arbetsstationen utförde jag tester för att undersöka hur vibrationerna kan minskas och i och med det sänka bullernivån.

 

Processbild från hoplimningen av bordet. Stommen är tillverkad i björk och arbetsytan av kompaktlaminat.

Vårutställning 2020

Organisation