Precis som vanligt visas utställningen på Campus Lidingö. I år håller vi dock besökarna på lite avstånd. Studenternas projekt finns att se i de stora fönstren och besökare välkomnas på utsidan.

Examensarbeten 2020

Se studenternas projekt här!
Examensarbete Alexander Paaske Börjesson

Alexander Paaske Börjesson

Målet med examensarbetet har varit att undersöka hur det går att skapa en arbetsbänk som är anpassad för de krav och behov som designern och arkitekten har i sitt arbete, samtidigt som möbeln måste passa in i en hemmiljö.

Examensarbete av Anna Engvall

Anna Engvall

Här har symmetriska former placerats i asymmetriska kontexter och förhållande till varandra. Möblerna är öppna åt flera håll för att bjuda in till en annan mänsklig rörelse omkring dem och tänjer på föreställningen av rumslig upplevelse.

Examensarbete av Anton Kreü

Anton Kreü

Elements of Wasteland är en möbelserie som ska inspirera konsumenter, företag och producenter att använda mer återvunna material. Denna stol har skiktlimmade ben i bok och en sits av återvunnen plast från havet utanför Sveriges västkust.

Examensarbete av Anton Sander

Anton Sander

En kollektion egentillverkade möbler i massiv svensk bok och aluminiumprofiler. En hommage till det råa och rena i material och konstruktion. Anton har studerat modekollektioner. I den kreativa processen har han tänjt på kollektionens DNA.

Josef Franks fåtölj N=930

Avancerade möbler

Möbelsnickeri- och möbeldesignstudenterna fördjupar sina kunskaper under det sista året. De utvecklar färdigheter inom hantverket genom att utveckla och tillverka en produkt utifrån högt ställda kvalitetskrav.

Examensarbete av Carl Angtoft

Carl Angtoft

Carl har inspirerats av material och konstruktioner som ligger långt ifrån träindustrin och materialet trä. Resultatet mynnade ut i en prototyp med en konstruktion som är inspirerad av en stickkontakt/vägguttag.

Examensarbete av Filip Ekström

Filip Ekström

I den första kursen på Malmstens ingick det en tre dagars svarvkurs. Kursen gav inspiration till Filips examensarbete. Han undersöker och definierar här vilka egenskaper som är av störst vikt för att en trissa ska snurra så länge som möjligt.

Examensarbete av Frida Wik

Frida Wik

I sitt examensarbete undersöker Frida sin hantverksidentitet genom sitt hantverk. Hon knyter an till sina rötter från radbyn Bonäs i Dalarna och hårarbetet som än idag lever vidare som hantverkstradition i detta område.

Hannes Åströms examensarbete i möbeldesign 2020

Hannes Åström

Design av modulärt soffsystem - ett samarbete med Karl Andersson & Söner. Med sittmöbelsystemet Arcus kan möblemanget anpassas efter behoven i olika rum, men även skapa former och styra hur vi rör oss och interagerar i rummet.

Johanna Burströms examensarbete i möbelsnickeri 2020

Johanna Burström

Bildhuggeri i moderna sammanhang - ur en möbelsnickares perspektiv. Johanna har i sitt utforskande examensarbete velat lyfta bildhuggeri ut i ljuset och bidra till ett ökat intresse för hantverket, som för många är okänt.

Moa Sjöbergs examensarbete i möbeldesign 2020

Moa Sjöberg

I detta projekt undersöker Moa hur möbelformgivare kan skapa rum. Genom att studera hur andra personer inom den kreativa sfären tar sig an rumslighet har hon format en designprocess för att skapa rumslighet som möbelformgivare.

Pia Mogefors examensarbete 2020

Pia Mogefors

I sitt examensarbete har Pia valt att studera möblers reparerbarhet. För att hållbarhet ska vara "på riktigt" i nytillverkade möbler, bör reparerbarhet ingå i designprocessen så att möbeln inte blir alltför komplicerad att renovera.

Viklands av Hannes Åström

Pop up! – Ett samarbetsprojekt

Utbildningen i möbeldesign omfattar skarpa projekt med riktiga uppdragsgivare. I år har sistaårsstudenterna haft ett samarbete med Nola Industrier AB. Temat för året är pop-up-lösningar för till exempel sommartorg och pop-up-parker.

Ronja Hadders och Tite Lindroth von Bahrs examensarbete 2020

Ronja Hadders/Tite Lindroth von Bahr

I det här examensarbetet undersöks hur man kan tillverka möbler med hjälp av enbart handmaskiner och byggmaterial. Tillverkningssättet kan effektivisera hantverket, samtidigt som det skapar möjlighet att arbeta nära produkten.

Sofia Högbergs examensarbete 2020

Sofia Högberg

Sofia har i sitt examensarbete utgått från feministisk stadsplanering för att skapa en möbelserie för offentlig utemiljö som ämnar minska känslan av otrygghet och öka deltagandet i det gemensamma uterummet, särskilt för kvinnor.

Tobias Flodströms examensarbete, två cirkulärt designade fåtöljer

Tobias Flodström

Design kan lätt bli reducerad till det färdiga resultatet. I Tobias examensarbete undersöks renoveringsbarhet och design. Hur påverkas designen om det från början finns ett fokus på möjligheten att renovera möbeln för en längre livslängd?

Organisation