Möbeldesign, 180 hp

Asymmetri – en undersökning där asymmetri använts som ledord i formgivning och tillverkning av möbler – Examensarbete 16 hp

Formforskaren Rowena Reed Kostellow skrev ”it is important to vary the proportions in your design. The last thing you want is a predictable sequence of forms that looks like ”going-going-gone”. Mitt examensarbete har präglats av ett researcharbete där jag undersökt och analyserat asymmetriska former och relationer mellan dem. Under skissarbetet har jag förhållit mig till prepositioner, och jag har velat ta fram möbler som tar plats och blir ett gupp i den mänskliga symmetriska vardagen. Jag presenterar två möbler där symmetriska former har placerats i asymmetriska kontexter och förhållande till varandra. Möblerna är öppna åt flera håll för att bjuda in till en annan mänsklig rörelse omkring dem och tänjer på föreställningen av den rumsliga upplevelsen. Min målsättning är att arbeta vidare med det här på master- och forskarnivå.

 

Resultat av examensarbetet. Möbler i björk med speglar och ornamentglas. Båda möblerna är öppna åt flera håll och saknar baksidor.

 

Soffbord med skurna ytor på hyllplanen. Ornamentglas som bordsskiva.

 

En hylla som fungerar som rumsavdelare, tänkt för placering mitt i rummet. Skurna ytor på hyllplan och speglar mellan hyllplanens nivåer. Ornamentglas.

 

Min arbetsplats under examensarbetet.

 

Urval ur skissprocess och modellarbete.

Vårutställning 2020

Organisation