Möbeldesign, 180 hp

Elements of Wasteland – en ofrivillig naturresurs – Examensarbete 16 hp

Mitt examensarbete handlar om att återvinna plast och genom återvinningen verka mot dess föroreningar. Samtidigt som plast är ett fantastiskt material med flera egenskaper så har människans linjära förhållningssätt till materialet bidragit till enorma miljöproblem. Elements of Wasteland är en möbelserie som ska inspirera såväl konsumenter, företag som producenter att använda mer återvunna material. Den första delen i möbelserien är en stol med skiktlimmade ben i bok och en sits av återvunnen plast som har plockats upp ur havet utanför Sveriges västkust.

 

Elements of Wasteland, Chair Marie

Stolssäte av 100% återvunnen plast från industriavfall och plastansamlingar i Nordsjön. Stolens ben är av skiktlimmat björkfaner.

Foto: Richard Ortega 

 

Enligt en studie av Profu på uppdrag av FTI, kan varje kilo återvunnen plast minska koldioxidutsläppen med upp till två kilo.

Mer information finns på www.ftiab.se

Foto: Richard Ortega 

 

Plast som hamnar utanför vårt avfallssystem i form av nedskräpning kommer till stor del att hamna i haven. Med hjälp av regn och dagvatten transporteras avfall genom bäckar och floder och når ut till våra sjöar och hav. I EU består 80-85% av avfallet i havet av plast, varav hälften är engångsartiklar. Om du vill veta mer om plastens inverkan på miljön, besök

www.Naturskyddsföreningen.se

Foto: Richard Ortega 

 

Deponi i Röfors, Laxå. Här tas avfall in som sorteras och bearbetas för att sedan gå vidare till förbränning eller återvinning.

 

Anton Kreü, student Möbeldesignprogrammet Malmstens, skapare av examensarbetet Elements of Wasteland.

Foto: Richard Ortega

Vårutställning 2020

Organisation